Szkolenia online – Instytucje Kultury- 2020r. – Kompendium wiedzy Głównego księgowego- problemy

Szkolenie online jest prowadzone w formie 3-4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy. Po szkoleniu natomiast otrzymują Państwo w ciągu 24H link do nagrania szkolenia, co daje możliwość ponownego zapoznania się z jego treścią. Nagranie jest aktywne przez 5 dni.

Szkolenie online zapewni Państwu zwięzłą, merytoryczną wiedzę bez konieczności wyjazdu na szkolenie. Podczas 3-4 godzinnego spotkania zostaną omówione kluczowe informacje oraz niezbędna dokumentacja, będą Państwo mogli także zadać pytania na nurtujące Państwa kwestie.

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe),
 • po szkoleniu otrzymujesz dostęp do nagrania wideo, dzięki temu możesz ponownie obejrzeć szkolenie w dowolnym momencie. Otrzymasz również certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych  wprowadzone przez  ustawodawcę  i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Program szkolenia

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – po nowelizacjach wprowadzonych od 1 stycznia 2019r., w tym:

 • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
  1. zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym;
  2. błędów z lat poprzednich;
  3. zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania;
 • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,
 • zachowanie porównywalności sprawozdań finansowych;
 • wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.

 

2. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu.

3. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji  gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów.

4. Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami.

 • Przychody i koszty działalności operacyjnej,
 • Pozostałe przychody i koszty  operacyjne (w tym: kary, sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
 • Przychody i koszty finansowe,
 • Wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860.

5. Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie (koszty bezpośrednie i koszty pośrednie działań kulturalnych – księgowanie w zespole „5”).

6. Rozliczenia międzyokresowe  przychodów i kosztów – zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego  i  prawa podatkowego.

7. Należności i zobowiązania oraz odsetki:

 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne  ( w tym – zmiany od 1.01.2020 r.),
 • aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

8. Ewidencja księgowa  materiałów, towarów, wydawnictw-  oraz  ich  odpisy aktualizacyjne.

9. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie ( Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  do 10 tys. i powyżej 10 tys.( w tym: umorzenie i amortyzacja ) –  po zmianach.

10. Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy- ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych.

11. Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2019r.

12. Konsultacje w zakresie przedstawionych zagadnień.

Prowadzący

Teresa Krawczyk

Trener

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych, oraz wiele innych publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury

Nabywca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

NIP (wymagane)

Odbiorca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


Oświadczam, że uczestnistwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


Dane uczestników

Imię i nazwisko (wymagane)


Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)


Dodatkowe informacje

Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


ZgodyZapisz się do naszego newslettera

Wypełnij nasz newsletter aby być na bieżąco z nowościami w zakresie prawa.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.