Szkolenia online – Lista płac w 2020r. – zmiany w wynagrodzeniu w związku z COVID – 19

Szkolenie online jest prowadzone w formie 3-4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy. Po szkoleniu natomiast otrzymują Państwo w ciągu 24H link do nagrania szkolenia, co daje możliwość ponownego zapoznania się z jego treścią. Nagranie jest aktywne przez 5 dni.

Szkolenie online zapewni Państwu zwięzłą, merytoryczną wiedzę bez konieczności wyjazdu na szkolenie. Podczas 3-4 godzinnego spotkania zostaną omówione kluczowe informacje oraz niezbędna dokumentacja, będą Państwo mogli także zadać pytania na nurtujące Państwa kwestie.

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe),
 • po szkoleniu otrzymujesz dostęp do nagrania wideo, dzięki temu możesz ponownie obejrzeć szkolenie w dowolnym momencie. Otrzymasz również certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Program szkolenia

1. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów (powyżej 12 miesięcy) o udzielenie zamówienia publicznego; zniesienie obowiązku nakładania kar umownych jeżeli dana firma nie może wykonać zlecenia w związku ze skutkami jakie wywołała pandemia, czy zniesienia obowiązku wpłacenia wadium.

2. Dofinansowanie z FGŚP – zasady wykazywania wynagrodzeń.

3. Przestój z powodu koronawirusa a prawo do wynagrodzenia.

4. Konsekwencje zmian w zakresie minimalnego wynagrodzenia oraz wyłączenia dodatków stażowych z kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 • porównanie minimalnego wynagrodzenia z umów o pracę i umów zlecenia
 • składniki wchodzące w skład minimum
 • wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia – składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia płacy minimalnej
 • konsekwencje wyłączenie dodatków stażowych z kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadku chęci zmian w uregulowaniach wewnętrznych –konieczność negocjacji z partnerem społeczny
 • zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych

5. Lista płac

 • zasady poprawnego naliczania listy płac – brutto – netto
 • poszczególne elementy wynagrodzenia
 • regulamin wynagradzania a list płac
 • składniki listy płac a poprawność jej naliczania
 • rozliczenie na liście płac wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

6. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
 • ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np. rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
 • postępowanie w przypadku zmiany wynagrodzenia lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.

7. Wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe

 • przekroczenie normy dobowej
 • przekroczenie normy tygodniowej
 • podstawa naliczenia dodatku
 • rozliczenie wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego za nadgodziny oraz dni wolnych

8. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

 • omówienie nowych druków Z-15 A, Z-15 B
 • obliczanie wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego – skuteczne obliczanie krok po kroku
 • zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
 • prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego: okres wyczekiwania na świadczenie, dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń, wysokość i okres wypłaty świadczeń
 • wyrównywanie wypłaconego zasiłku
 • zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego,
 • jak postępować w sytuacji kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
 • wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a  limit 14/33 dni
 • zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
 • w jakich sytuacjach następuje ponownie przeliczenie podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • zasady ustalania wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu – najczęściej popełniane błędy,
 • wynagrodzenie za pracę w przypadku gdy zwolnienie lekarskie przypada tylko na dni wolne od pracy lub tylko na dni robocze
 • zasady ustalania wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania – najczęściej popełniane błędy,
 • wykonywania zlecenia lub umowy o dzieło na rzecz własnego pracodawcy – jak ustalić wysokości świadczenia i uniknąć błędów??

9. Zmiany od sierpnia 2019r. dla pracowników do 26 roku życia.

 • zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
 • zasady naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

10. Zasiłki opiekuńcze:

 • postępowanie przy wypłacie zasiłków –  jak uniknąć błędów i nieprawidłowości
 • zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
 • zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
 • zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia

11. Świadczenia rodzicielskie

 • nabycie prawa do świadczeń
 • zasiłek macierzyński
 • zasiłek rodzicielski
 • zasady wnioskowania o świadczenia
 • wysokość świadczenia

12. Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania składek:

 • wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika
 • podział składników wynagrodzenia stanowiącego podstawę do rozliczania składki do PPK
 • obliczanie okresu 3 miesięcy zatrudnienia dla celów związanych z obowiązkami wynikającymi z PPK
 • sytuacja osób przebywających na urlopach wychowawczych, pobierających zasiłek macierzyński
 • obowiązki pracodawcy w przypadku wynagrodzenia pracowników poniżej 1,2 – krotności wynagrodzenia minimalnego
 • obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika i pracodawcy
 • opodatkowanie składek finansowanych przez pracodawcę
 • wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego a kiedy podatek ryczałtowy
 • sankcje dla pracodawcy za błędy przy realizacji obowiązków związanych z PPK

13. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

 • potrącenie a odliczenia
 • potrącenia bez zgody pracownika
 • kwota wolna od potrąceń

14. Rozliczenie świadczeń pracowniczych wyłączonych ze składek na ubezpieczenia społeczne  i podatku (odprawy i odszkodowania, finansowanie pakietów opieki medycznej, pakietów sportowych, ubezpieczeń grupowych, ekwiwalenty za pranie odzieży i buty robocze, ryczałt za używanie samochodu służbowego i prywatnego, świadczenia związane z chorobą).

Prowadzący

Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury

Nabywca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

NIP (wymagane)

Odbiorca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


Oświadczam, że uczestnistwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


Dane uczestników

Imię i nazwisko (wymagane)


Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)


Dodatkowe informacje

Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


ZgodyZapisz się do naszego newslettera

Wypełnij nasz newsletter aby być na bieżąco z nowościami w zakresie prawa.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.