Szkolenie online – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiany w funduszu w związku z COVID-19 tarcza antykryzysowa 4.0. – możliwość zawieszenia funduszu

Szkolenie online jest prowadzone w formie 3-4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy. Po szkoleniu natomiast otrzymują Państwo w ciągu 24H link do nagrania szkolenia, co daje możliwość ponownego zapoznania się z jego treścią. Nagranie jest aktywne przez 3 dni.

Szkolenie online zapewni Państwu zwięzłą, merytoryczną wiedzę bez konieczności wyjazdu na szkolenie. Podczas 2-3 godzinnego spotkania zostaną omówione kluczowe informacje oraz niezbędna dokumentacja, będą Państwo mogli także zadać pytania na nurtujące Państwa kwestie.

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe),
 • po szkoleniu otrzymujesz dostęp do nagrania wideo, dzięki temu możesz ponownie obejrzeć szkolenie w dowolnym momencie. Otrzymasz również certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Na szkoleniu każdy z uczestników otrzyma wzór regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kontekście COVID-19.

 • naliczenia odpisu na ZFŚS w roku 2020, w tym wskazanie na nowe limity zwolnień podatkowych oraz możliwości pomocy osobom uprawnionym w dobie pandemii koronawirusa.
 • Składanie wniosków online o świadczenia socjalne aby zminimalizować ryzyko zakażenia korona wirusem, a jednocześnie umożliwić osobom uprawnionym korzystanie ze świadczeń socjalnych

Program szkolenia

1. ZFŚŚ  – zmiany w związku z COVID – 19:

 • naliczenia odpisu na ZFŚS w roku 2020, w tym wskazanie na nowe limity zwolnień podatkowych oraz możliwości pomocy osobom uprawnionym w dobie pandemii koronawirusa.
 • Składanie wniosków online o świadczenia socjalne aby zminimalizować ryzyko zakażenia korona wirusem, a jednocześnie umożliwić osobom uprawnionym korzystanie ze świadczeń socjalnych
 • Możliwość zawieszenia działalności socjalnej – tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Nie dokonywania odpisu podstawowego,
 • Zawieszenie obowiązku dokonywania wypłaty świadczenie urlopowego.

2. Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • obowiązek tworzenia funduszu –pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników i średni pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników na wniosek związku.
 • swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – pracodawcy do 50 pracowników, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
 • przesłanki odstąpienia od tworzenia ZFSS
 • rola udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w zakresie zakładowej działalności socjalnej;

3. ZFŚS w kontekście przepisów RODO:

 • wdrożenie rozporządzenia RODO – pozyskiwanie, przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na nowych, obowiązujących od 25 maja 2018 roku zasadach
 • Komisja ZFŚS a RODO
 • Dokumentacja ZFŚS – dane pracownika, małżonka, dzieci, dane z dokumentacji medycznych .

4. Cel tworzenia i przeznaczenie ZFŚS:

 • przesłanka zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników.
 • definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.
 • dofinansowanie obiektów socjalnych.
 • tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

5.  Adresaci  ustawy o  ZFŚS:

 • osoby uprawnione na mocy regulaminu
 • osoby na urlopach bezpłatnych , wychowawczych i macierzyńskich
 • katalog ustawowy (pracownicy i renciści, członkowie rodzin)
 • czy różnicować świadczenia między pracownikami a emerytami
 • ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników

6. Wysokość odpisów podstawowych na ZFŚS w 2020 roku

 • zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych.
 • kiedy istnieje możliwość jego kształtowania,
 • rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego
 • statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.
 • naliczenie i przekazanie odpisów – zgodnie z przepisami.
 • korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.

7. Zasady tworzenia komisji socjalnych oraz tworzenie regulaminu socjalnego.

 • regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe).
 • komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja).
 • rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego
 • budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu
 • ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZFŚS.
 • kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp).
 • weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego).
 • dokumentacja przyznanej pomocy.
 • udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji).

8. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych.

 • katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin).
 • osoby uprawnione na mocy regulaminu.

9. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • limity zwolnień wypłat z ZFŚS w 2020r.  wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.  z 2017 r. poz.2175).
 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów.
 • ulgi z tytułu zapomóg.

10. Rezygnacja z tworzenia funduszu, niższe odpisy

 • rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny.
 • rola związków zawodowych.
 • informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.

11. Egzekucja ze świadczeń socjalnych

 • Pełne czy ograniczone potrącenia.
 • Współpraca z organem egzekucyjnym

12. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną

 • orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Prowadzący

Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury

Nabywca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

NIP (wymagane)

Odbiorca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


Oświadczam, że uczestnistwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


Dane uczestników

Imię i nazwisko (wymagane)


Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)


Dodatkowe informacje

Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


ZgodyZapisz się do naszego newslettera

Wypełnij nasz newsletter aby być na bieżąco z nowościami w zakresie prawa.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.