Szkolenie online – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – stan prawny na 2020r.

Szkolenie online jest prowadzone w formie 2,5-3 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy. Po szkoleniu natomiast otrzymują Państwo w ciągu 24H link do nagrania szkolenia, co daje możliwość ponownego zapoznania się z jego treścią. Nagranie jest aktywne przez 3 dni.

Szkolenie online zapewni Państwu zwięzłą, merytoryczną wiedzę bez konieczności wyjazdu na szkolenie. Podczas 2-3 godzinnego spotkania zostaną omówione kluczowe informacje oraz niezbędna dokumentacja, będą Państwo mogli także zadać pytania na nurtujące Państwa kwestie.

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe),
 • po szkoleniu otrzymujesz dostęp do nagrania wideo, dzięki temu możesz ponownie obejrzeć szkolenie w dowolnym momencie. Otrzymasz również certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Program szkolenia

1. Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 • obowiązek tworzenia funduszu –pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników i średni pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników na wniosek związku.
 • swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – pracodawcy do 50 pracowników, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
 • warunki odstąpienia od tworzenia ZFSS
 • udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji).

2. Zasady naliczania odpisu i sposób ustalania liczby zatrudnionych celem naliczenia odpisu z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2020.

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych
 • wysokość odpisów podstawowych w 2020 roku
 • terminy wpłaty odpisów na konto Funduszu wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS
 • prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia
 • możliwość likwidacji ZFŚS

3. Regulamin socjalny.

 • procedura tworzenia, w tym współdziałanie ze związkiem zawodowym,
 • przedstawiciel załogi
 • elementy składowe,
 • zmiana regulaminu.
 • uzgadnianie treści regulaminu Funduszu z przedstawicielem pracowników
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 • definicja rodziny w regulaminie socjalnym ZFŚS.
 • dokumentacja przyznanej pomocy
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 • ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie
 • losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).
 • przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS

4. Zasady tworzenia komisji.

 • komisja socjalna
 • zasady działania,
 • skład i reprezentacja
 • rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego
 • upoważnienia nadane przez administratora danych.

5. Osoby uprawnione do występowania o pomoc socjalną.

 • Osoby uprawnione na podstawie ustawy,
 • Osoby dobrowolnie objęte opieką w regulaminie socjalnym

6. Definicja działalności socjalnej i jej przejawy.

 • różne formy wypoczynku (np. uprawianie sportu, wycieczki, spływy kajakowe),
 • działalność kulturalno-oświatowa (wyjście do teatru, kina, muzeum),
 • opieka nad dziećmi,
 • prowadzenie zakładowych obiektów socjalnych

7. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • nowe limity zwolnień wypłat z ZFŚS
 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
 • zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów.
 • ulgi z tytułu zapomóg.

8. Oskładkowanie dofinansowania z ZFŚS.

 • kontrola ZUS
 • kontrola PIP

9. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych –zmiany od 04 maja 2019 r.

 • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+).
 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.
 • jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach.
 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS.
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia.
 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych.
 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego

10. Egzekucja ze świadczeń socjalnych.

 • Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
 • Pełne czy ograniczone potrącenia.
 • Współpraca z organem egzekucyjnym

11. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną.

 • odpowiedzialność związana z działalnością socjalną (analiza przypadków)
 • orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Prowadzący

Krzysztof Strażnik

Trener

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prawnik, były inspektor pracy z wieloletnim stażem w działalności kontrolnej i nadzorczej. Specjalista w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, w szczególności form nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, wzajemnej odpowiedzialności stron stosunku pracy, czasu pracy i wynagrodzeń oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przez okres wielu lat współpracujący między innymi z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach a także kilkoma firmami szkoleniowymi z całej Polski. Certyfikowany wykładowca „Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie” organizacji zrzeszającej największe w Polsce firmy budowlane.

Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury

Nabywca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

NIP (wymagane)

Odbiorca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


Oświadczam, że uczestnistwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


Dane uczestników

Imię i nazwisko (wymagane)


Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)


Dodatkowe informacje

Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


ZgodyZapisz się do naszego newslettera

Bibendum malesuada arcu. Sed sit amet ligula neque. Proin placerat nec sem eu tempor. Aenean vel massa ipsum.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.