Profesjonalne prowadzenie sekretariatu – dokumentacja szkoły – warsztaty, wzory dokumentów

Celem głównym zajęć jest poznanie podstawowych aktów prawnych regulujących organizację pracy i prowadzenie sekretariatu szkoły/placówki oświatowej i wykorzystanie ich w praktyce. Nabycie umiejętności prowadzenia i organizacji pracy sekretariatu szkoły.

Cel szkolenia:
– Nabycie wiedzy z zakresu aktów prawa oświatowego.
– Zapoznanie się z podstawową dokumentacją pracy szkoły.
– Doskonalenie praktycznych umiejętności związanych z pracą sekretarza/sekretarki szkoły takich
jak: organizacja miejsca i czasu pracy, skuteczna komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze
stresem i trudnymi sytuacjami.

Wprowadzenie do szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej: przedstawienie tematu i celu szkolenia. Dokonanie rozeznania odnośnie doświadczenia uczestników w zakresie pracy na stanowisku sekretarza szkoły / sekretarki.

Program szkolenia

1. Kierowanie sekretariatem. Zadania i obowiązki pracownika sekretariatu. Prowadzenie sekretariatu.

 • Instrukcja kancelaryjna w szkole
 • Podstawowe czynności kancelaryjne:
 • Ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek,
 • Sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,
 • Wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 • Przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej,

2. Dokumentacja w sekretariacie szkolnym:

 • Księga korespondencji,
 • Rejestr skarg i wniosków, procedury rozpatrywania skarg,
 • Prowadzenie księgi ucznia,
 • Księga ewidencji (procedury dotyczące śledzenia obowiązku szkolnego, dokumentacja przechowywana w sekretariacie, dziecko posiadające odroczenie obowiązku szkolnego –dokumentacja i procedury, dane wpisywane w SIO),
 • Rejestr wycieczek (regulamin i karta wycieczki, liczba dzieci w grupie, zgody rodziców),
 • Rejestr wydanych legitymacji (procedura wydawania legitymacji, duplikaty legitymacji),
 • Rejestr wydanych świadectw szkolnych (procedury wydawania, duplikaty świadectw, oczywista pomyłka w treści świadectwa),
 • Rejestr wydanych kart rowerowych.
 • Rejestr dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu,
 • Rejestr zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego przekazywanych szkole przez komisję okręgową
 • Wydawanie kserokopii lub odpisów arkuszy ocen,
 • Informacja o osiągnięciach ucznia przenoszącego się do innej szkoły w trakcie roku szkolnego (wykaz ocen i inne informacje),
 • Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi, rejestr pieczęci.

3. Dokumentacja pracownicza.

 • Ewidencja czasu pracy pracowników – nowe regulacje prawne,
 • Rejestr wyjść służbowych,
 • Akta osobowe nauczycieli,
 • Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego, nauczyciela kontraktowego,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Delegacje służbowe w szkole,
 • Rodzaje umów zawieranych z nauczycielami – informacje wpisywane do SIO,
 • Pensum i uśrednione pensum w szkole – regulacje prawne, przykłady.

4. Pozostała dokumentacja.

 • Statut, Plan nadzoru pedagogicznego, sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego,
 • Rekrutacja do szkoły/przedszkola – dokumentacja, regulamin i odwołania,
 • Rejestr wypadków (protokoły wypadku, procedury szkolne),
 • Procedury skreślenia ucznia z listy uczniów – dokumentacja, procedury,
 • Regulaminy: przyprowadzania i odbierania dzieci, korzystania z placu zabaw itp.
 • Regulamin i plan pracy świetlicy szkolnej (procedury dotyczące dowożenia dzieci do szkoły)
 • Księga Protokołów Rady Pedagogicznej, załączniki
 • Protokół Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, załączniki
 • Procedury zatwierdzania protokołu Rady Pedagogicznej
 • Księga obiektu, Księga inwentarzowa – dane wprowadzane do SIO
 • Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
 • Wzory Decyzji, Zarządzeń i Uchwał Rady Pedagogicznej

Prowadzący

Alicja Benzar

Trener

Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, analityk prawa oświatowego w firmie Vulcan, dyrektor szkoły, dyrektor przedszkola, nauczyciel informatyki, fizyki i chemii, wieloletni trener prawa oświatowego, współautor Internetowego Systemu Monitoringu i Ewaluacji szkół w województwie dolnośląskim.

Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury

Nabywca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

NIP (wymagane)

Odbiorca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


Oświadczam, że uczestnistwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


Dane uczestników

Imię i nazwisko (wymagane)


Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)


Dodatkowe informacje

Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


ZgodyZapisz się do naszego newslettera

Bibendum malesuada arcu. Sed sit amet ligula neque. Proin placerat nec sem eu tempor. Aenean vel massa ipsum.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.