×

Mariusz Bochenek

Samorządowiec oraz naczelnik wydziału oświaty starostwa powiatowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu szkołą średnią. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa oświatowego; prawa i gospodarki UE; Liderów  Oświaty, Certyfikowany trener szkoleń oświatowych z zakresu prawa oświatowego, w szczególności: organizacji pracy szkoły; obowiązków i odpowiedzialności prawnej nauczycieli; tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego; ochrony danych osobowych w szkole; udostępniania informacji publicznej w szkole; prowadzenia sekretariatu oraz system informacji oświatowej. Autor licznych publikacji dotyczących zarządzania w oświacie.  Trener i doradca w wielu projektach ORE w zakresie zarządzania oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego. Trener i doradca w projektach dot. rozwijania kompetencji kluczowych,  m.in. „Przywództwo”, „Model szkoły ćwiczeń”, „Wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych”.