×

Piotr Patora

Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi. Zajmuje się wdrażaniem Nowego Systemu Informacji Oświatowej w województwie łódzkim, współpracuje z samorządami terytorialnymi w zakresie sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej. Doświadczony i wysoko oceniany trener, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, ukończył Studia Podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania systemem edukacji informatycznej na Wydziale Zarządzania i Marketingu Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Studia Podyplomowe w zakresie Kształcenia na odległość na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia Trenera VCC (Vacational Competence Certificate).