Konstruowanie autorskich programów nauczania w oparciu o założenia aktualnej podstawy programowej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia dla rady pedagogicznej:

"Konstruowanie autorskich programów nauczania w oparciu o założenia aktualnej podstawy programowej"

Cel ogólny:

Wykształcenie umiejętności budowania własnych/autorskich programów nauczania w oparciu o założenia aktualnej podstawy programowej.

Cele szczegółowe:

Treści kształcenia:

Zapraszamy do kontaktu z firmą: 71 321 56 41.