Aktualizacja i tworzenie dokumentacji pracowniczej po zmianach KP – nowa część E dokumentacji pracowniczej, nowe obowiązki informacyjne, praca zdalna i kontrola trzeźwości – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Kontrola trzeźwości pracownika – ZMIANY 2023:

  • Zasady wprowadzenia prewencyjnych kontroli trzeźwości
  • Jakie nowe dokumenty należy przygotować
  • Wzór protokołu pracodawcy z badania trzeźwości
  • Wzór oświadczenia pracownika

  2. Praca zdalna – ZMIANY 2023:

  • Zasady wprowadzenia pracy zdalnej
  • Zasady wykonywania pracy zdalnej
  • Obowiązki pracodawcy
  • NOWE dokumenty w przypadku świadczenia pracy zdalnej

  3. Umowa na okres próbny – po nowelizacji Kodeksu pracy.

  4. Informacje o warunkach zatrudnienia PO NOWEMU:

  • Termin wydania
  • Forma informacji
  • ZMIANA zakresu

  5. Wniosek o ZMIANĘ UMOWY – w jakich okolicznościach pracownik będzie mógł wystąpić z takim wnioskiem i jakie warunki powinien spełnić?

  6. NOWE OBOWIĄZKI informacyjne pracodawców.

  7. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

  • Digitalizacja dokumentacji pracowniczej
  • Obowiązki dotyczącej archiwalnej i już zgromadzonej dokumentacji
  • Aspekty techniczne przy prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej

  8. Niszczenie dokumentacji:

  • Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

  9. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników w poszczególnych częściach:

  • Nowa część E – zasady prowadzenia

  10. Rejestrowanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy:

  • Zakres informacji
  • Elektroniczne rejestratory czasu pracy i/lub ewidencja w tradycyjnej formie, kiedy nie trzeba drukować ewidencji czasu pracy
  • Precyzyjna definicja czasu pracy stosowana do rozliczeń
  • Udostępnianie ewidencji czasu pracy
  • Zasady wprowadzania zmiany harmonogramów

  11. Konsekwencje nieprawidłowości w zakresie dokumentacji pracowniczej:

  • Nowe wykroczenia