Czas pracy 2023 z uwzględnieniem zmian w prawie pracy i ich wpływu na planowanie i rozliczanie czasu pracy – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Celem szkolenia jest wskazanie najnowszych zmian w temacie czasu pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19.  Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej z praktycznymi przykładami dotyczącymi czasu pracy.

  Uczestnicy szkolenia będą zapoznawani z modelami planowania czasu pracy oraz rozliczania nadgodzin. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

  Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami oraz zagrożeniami dla organizacji dotyczącymi czasu pracy w 2023 roku.

   

  Program szkolenia

  1. Czas pracy z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy:

  • praca zdalna – zmiany do Kodeksu Pracy w kontekście czasu pracy.
  • nowe uprawnienia rodziców wpływające na planowanie i rozliczanie czasu pracy
  • nowe znaczenie informacji o dodatkowych warunkach wykonywania pracy w zakresie norm i wymiaru czasu pracy, rozliczania nadgodzin, przemieszczania się pracowników, szkoleń zapewnianiach przez pracodawcę itd.
  • dodatkowe dni wolne od pracy które mogą wpłynąć na czas pracy w organizacji

  2. Czas pracy w 2023:

  • wymiar czasu pracy
  • rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
  • planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
  • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
  • ruchomy czas pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

  3. Okresy odpoczynku:

  • kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
  • jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?
  • odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować

  4. Harmonogramy pracy:

  • planowanie harmonogramów
  • zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
  • tworzenie harmonogramów dla części okresu rozliczeniowego

  5. Ewidencja czasu pracy:

  • czym jest ewidencja czasu pracy?
  • wyjścia prywatne i służbowe
  • ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych
  • różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

  6. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie:

  • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
  • godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
  • oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie „normalnego wynagrodzenia” za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
  • rekompensata pracy w dniu wolnym
  • udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin

  7. Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – sposoby rekompensowania:

  • uprawnienia pracowników
  • rekompensata za pracę w niedzielę i święta
  • praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)

  8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

  9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty.

  10. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych:

  • normy prawne dotyczące naruszania czasu pracy
  • skutki finansowe dla organizacji za błędne ewidencjonowanie i rozliczania czasu pracy
  • skutki finansowe nieprawidłowości związanych z czasem pracy