Finansowanie zadań oświatowych. Dotacje przekazywane przez organy JST. Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych przez inne organy niż JST, w tym wydatki na kształcenie specjalne – szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 29.05.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uporządkowany został system finansowania oświaty. Dużo łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół i placówek.

W związku z powyższym, zapraszamy na szkolenie online, na którym omówione zostaną szczegółowo kwestie związane z uporządkowaniem wiedzy uczestników w zakresie prawidłowego wyodrębniania wydatków na  realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz dotacji.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy szkół publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST

Szkolenie prowadzone jest online, czas trwania szkolenia to ok 2-3h.

 

Program szkolenia

Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych przez inne organy niż JST:

1. Wniosek o udzielenie dotacji (wprowadzenie danych do SIO) – konsekwencje jego niezłożenia.

2. Prawidłowość naliczenia podstawy służącej wyliczeniu dotacji  – podstawowa kwota dotacji.

3. Obliczanie wysokości dotacji na 2023 r. – przykłady praktyczne. Definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji – czy uwzględniać wydatki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świetlice szkolne, wydatki na wydziały edukacyjne w urzędzie JST, dowożenie uczniów do szkół?

4. Subwencja a jej wpływ na wysokość dotacji dla niepełnosprawnych dzieci. Analiza metryczki oświatowej (wskaźnik Di i jego wpływ na wysokość subwencji).

5. Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST – proponowany sposób obliczenia – przykłady praktyczne.

6. Subwencja oświatowa na dzieci w wieku 6 lat i wyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym – czy i kiedy ma to wpływ na sposób naliczania dotacji oświatowych lub ich wysokość?

7. Dotacja dla dzieci w przedszkolu a wczesne wspomaganie rozwoju.

8. Pojęcie statystycznej liczby uczniów samorządowych – służącej do wyliczenia dotacji na jednego ucznia.

9. Jak ustalać rzeczywistą liczbę uczniów dotowanych? – dzień miesiąca czy cały miesiąc? Czy na ucznia, który został zapisany w trakcie miesiąca (np. 20 dnia danego miesiąca) przysługuje dotacja w pełnej wysokości czy proporcjonalnie do ilości dni?

10. Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.

11. Pojęcie wskaźnika „zwiększającego”.

12. Sposób dokonywania wyrównania lub potrącania dotacji po aktualizacji.

13. Przeznaczenie dotacji:

 • sposób i termin ich wykorzystania,
 • rodzaje zadań dotowanych szkół, przedszkoli i placówek, na które może być przeznaczana dotacja,
 • finansowanie zadań organu prowadzącego,
 • zasady ustalania wysokości i dokumentowanie pobrania wynagrodzenia osoby prowadzącej jednostkę oświatową, będącej jej dyrektorem,
 • ograniczenia wysokości wynagrodzeń,

14. Obowiązek wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – przykładowe wyliczenia.

15. Obowiązek rozliczenia przez podmioty dotowane dotacji na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami niewykorzystanej do końca roku.

16. Rozliczenie dotacji – czy może być dokonywane w terminach innych niż roczne?

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody