Instrukcja gospodarowania mieniem ruchomym - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  7 kwietnia 2021 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, które w istotny sposób wpływają na sposób gospodarowania mieniem ruchomym.

  Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych zagadnień z zakresu gospodarowaniem mieniem ruchomym. Tematyka szkolenia dotyczy m.in. zarządzania mieniem ruchomym, zasad użytkowania mienia ruchomego, zbędnego mienia ruchomego, likwidacji mienia ruchomego oraz infrakcji gospodarowania mieniem ruchomym.

   

  Program szkolenia

  1. Definicja pojęcia „mienie ruchome” – regulacje prawne dotyczące gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach samorządu terytorialnego.

  2. Zarząd mieniem ruchomym – co oznacza pojęcie „wykorzystanie mienia do działalności prowadzonej przez jednostkę”, w jaki sposób zapisać w Instrukcji gospodarowania mieniem ruchomym obowiązek ochrony mienia.

  3. Zasady użytkowania mienia ruchomego – obowiązek gospodarowania mieniem w sposób oszczędny i racjonalny, odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone w mieniu jednostki, jak zabezpieczyć mienie jednostki przed zniszczeniem lub zagubieniem.

  4. Zbędne mienie ruchome – kiedy mamy do czynienia z mieniem zbędnym, w jaki sposób dokonać wyceny mienia zbędnego.

  5. Likwidacja mienia ruchomego – kiedy dochodzi do likwidacji mienia ruchomego, jak zlikwidować zbędne środki trwałe, czynności likwidacyjne – krok po kroku.

  6. Instrukcja gospodarowania mieniem ruchomym – omówienie podstawowych elementów w ramowej instrukcji.