Klasyfikacja budżetowa w 2023 roku i SMUP - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  W ramach spotkania online prowadząca w praktyczny sposób omówi wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące koncepcji SMUP, w tym m.in. czym jest SMUP i co oznacza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, co oznacza pojęcie „wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy”, w których rozdziałach klasyfikować wydatki, które dotychczas były klasyfikowane w rozdziałach urzędów (m.in. usługi bankowe, usługi prawnicze, usługi pocztowe, koszty utrzymania samochodów służbowych), czy SMUP dotyczy oświaty oraz jak wyodrębnić rozdziały usługowe w samorządowym zakładzie budżetowym?

  Na szkoleniu poruszony zostanie również temat klasyfikacji budżetowej w 2023 roku i najczęściej występujących problemów w zakresie paragrafów dochodów i wydatków, „paragrafów ukraińskich” oraz najczęściej występujących błędów w świetle kontroli RIO.

   

  Program szkolenia

  1. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP):

  • Co to jest koncepcja SMUP i co oznacza dla JST
  • Co to są rozdziały usługowe oraz rozdziały podmiotowe:
   -czy w rozdziale podmiotowym umieszcza się także wydatki majątkowe związane ze stanowiskami pracy
   -gdzie znaleźć listę rozdziałów usługowych
  • Co oznacza pojęcie „wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy”
  • Jak ujmować w rozdziałach usługowych otrzymane dotacje na dochody i wydatki związane z zadaniem
  • W których rozdziałach klasyfikować wydatki, które dotychczas były klasyfikowane w rozdziałach urzędów (m.in. usługi bankowe, usługi prawnicze, usługi pocztowe, koszty utrzymania samochodów służbowych)
  • Czy SMUP dotyczy także oświaty?
  • Jak dokonać podziału wydatków w powiatowym zarządzie dróg?
  • Jak wyodrębnić rozdziały usługowe w samorządowym zakładzie budżetowym?
  • W jakich przypadkach należy zastosować rozdziały z końcówka 95?

  2. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów:

  • 069 „Wpływy z różnych opłat”,
  • 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
  • 083 „Wpływy z usług”,
  • § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.

  3. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków:

  • klasyfikacja wydatki wynikających ze stosunku pracy (wydatki na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)
  • nagrody konkursowe (właściwa klasyfikacja wydatków na nagrody pieniężne oraz rzeczowe),
  • materiały i wyposażenie (środki trwałe – wydatki majątkowe, zakup artykułów spożywczych jako środki żywności, zakup usług oraz materiałów, materiały dydaktyczne i ksiązki),
  • remont a podwyższenie wartości środka trwałego,
  • usługi pozostałe – co ujmować w § 430,
  • rozliczenia między JST (§ 433):
   -opłaty za pobyt w DPS,
   -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy
  • usługi świadczone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne – usługi tłumaczenia (§ 438), ekspertyzy, analizy opinie (§ 439),
  • podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),
  • różne opłaty i składki,
  • jak odróżnić koszty delegacji od kosztów szkolenia,
  • kary, odszkodowania i grzywny (§ 460),
  • koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (§461),
  • PPK (§ 471),

  4. „Paragrafy ukraińskie” związane z wydatkami w oświacie (wydatki na zakup usług ­ § 437 czy § 486, pomoce dydaktyczne ­ § 435 czy § 486, wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, co należy księgować do ­ § 486).

  5. Najczęściej występujące błędy w świetle kontroli RIO.