Odwołanie stanu zagrożenie epidemicznego od 1.07.2023 – jakie działania musisz podjąć? - szkolenie online

 • Nowość
 • Szkolenie trwające 1,5h

Terminy szkolenia:

 • 06.10.2023r. godz. 09.00.

Cena szkolenia:

159 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

 

 

Program szkolenia

1. Badania lekarskie:

 • kiedy upływa bieg okresu zawieszenia ważności badań lekarskich pracownika
 • kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów zaległych badań lekarskich
 • jaki rodzaj badań lekarskich nie podlegał zawieszeniu w trakcie pandemii i stanu epidemiologicznego
 • czy przeprowadzanie badań lekarskich przez innych specjalistów niż medycyny pracy są wiążące dla pracodawcy

2. Szkolenia BHP:

 • ile dni pracodawcy mają na przeprowadzenie zawieszonych szkoleń BHP
 • weryfikacja praktyki prowadzenia szkolenia
 • czy nadal można przeprowadzać szkolenia BHP za pośrednictwem środków przekazu komunikacji elektronicznej

3. Skuteczność doręczeń przesyłek listownych:

 • na czym polegało ograniczenie doręczenia listów poleconych
 • czy odwołanie stanu zagrożenia wprowadza ponownie „fikcję” doręczenia listu poleconego

4. Wypowiedzenie zakazu konkurencji:

 • czy nadal jest dopuszczalne rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji z inicjatywy pracodawcy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia
 • dopuszczalne rodzaje klauzul zgodnie z orzecznictwem SN dających uprawnienie pracodawcy do wcześniejszego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

5. Urlopy wypoczynkowe:

 • czy pracodawca może nadal jednostronnie skierować pracownika na urlop wypoczynkowy

6. Odprawy i odszkodowania:

 • Czy utrzymano w mocy zasadę 10-krotności minimalnego wynagrodzenia wysokości odpraw
 • Czy pracownikom należy się wyrównanie wysokości odprawy

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • Czy pracodawca na mocy przepisów wewnątrzzakładowych będzie mógł skorzystać z prawa do ograniczenia wysokości odpisu
 • Wysokość odpisu na ZFŚS po 1 lipca 2023 r.

8. Dokumentacja pobytowa cudzoziemców:

 • ważność dokumentów legalności pobytu cudzoziemca w Polsce
 • możliwość dalszego legalnego zatrudnienia – a formalności w zależności od kraju i pochodzenia

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody