Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej w odniesieniu do aktualnych przepisów oświatowych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  W 2023r. każdy dyrektor szkoły, przedszkola, placówki oświatowej musi być wyłoniony w drodze konkursu. Dlatego proponujemy pracownikom samorządowym, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenia konkursu, a także wszystkim, którzy zamierzają kandydować na stanowisko dyrektora placówki oświatowej kurs, podczas którego będziemy rozmawiać o praktycznych aspektach, dotyczących procedury konkursowej. Przekażemy także zestaw dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia i uczestniczenia w konkursie. Dokonamy analizy orzecznictwa sądowego, dotyczącego spraw związanych z konkursem na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, w celu zminimalizowania problemów wynikających z postępowań sądowych. Powiemy także o projektowanych zmianach.

  Celem szkolenia jest udzielenie uczestnikom merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów, niezbędnych do ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej a także wsparcie kandydatów na dyrektorów szkół/ placówek oświatowych oraz przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w komisji i  do rozmowy z komisją konkursową.

   

  Program szkolenia

  1. Akty normatywne regulujące wymagania wobec przystępujących do konkursu.

  2. Akty normatywne regulujące przebieg konkursu.

  3. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora.

  4. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem warunków spowodowanych covid-19:

  • terminy konkursu,
  • skład komisji konkursowej,
  • dokumentacja konkursowa,
  • metodyka pracy komisji konkursowej.

  5. Przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych – jak uniknąć błędów?

  6. Przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych – jak uniknąć błędów?

  7. Omówienie rożnych aspektów pracy szkoły – związanych z grupami osób wchodzących w skład komisji konkursowej (przykładowe pytania do kandydatów na stanowisko dyrektora).

  8. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

  9. Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

  10. Odwołanie dyrektora ze stanowiska.

  11. Pełnienie funkcji przez dyrektora osoby niebędącej nauczycielem.

  12. Orzecznictwo sądowe w sprawie postępowań konkursowych –  przegląd najistotniejszych kwestii. Wskazanie rozwiązań zabezpieczających przed skargami i procesami.

  13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia – konsultacje indywidualne.

  14. Przykłady dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia procedury konkursowej:

  • zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły,
  • pisma do rady rodziców, rady pedagogicznej, kuratorium oświaty, związków zawodowych o wytypowanie członków komisji konkursowej,
  • zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej,
  • protokół przebiegu posiedzenia komisji,
  • zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora,
  • zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora,
  • zarządzenie w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora,
  • materiały pomocne do napisania koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej.