Mobbing i inne zjawiska destruktywne w środowisku pracy - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie online na temat mobbingu i innych zjawisk destrukcyjnych w miejscu pracy, przeznaczone jest dla pracodawców, pracowników kadr, członków komisji antymobbingowych, społecznych inspektorów pracy, związków zawodowych oraz wszystkich pozostałych osób zainteresowanych tematyką mobbingu.

  Szkolenie skupi uwagę uczestników na obowiązkach pracodawcy związanych z przeciwdziałaniem destruktywnym zjawiskom w środowisku pracy, różnicach pomiędzy konfliktami a mobbingiem, czy sytuacjach związanych z naruszaniem dóbr osobistych w środowiskach pracowniczych.

  Wykładowca omówi elementy definicji mobbingu, jakie są strony mobbingu, jak przeciwdziałać mobbingowi i jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w tym zakresie, jakie uprawnienia ma mobbingowany, jakie są orzecznictwa sądowe w zakresie mobbingu oraz gdzie szukać pomocy kiedy jest się ofiarą mobbingu.

   

  Program szkolenia

  1. Obowiązki pracodawcy w świetle przeciwdziałania destruktywnym zjawiskom w środowisku pracy.

  2. Człowiek w środowisku pracy.

  3. Konflikt w pracy – kiedy konflikt, a kiedy już mobbing, jakie jest podłoże konfliktów, sposoby rozwiązywania konfliktów, postawy pracowników, konflikt jako podłoże mobbingu.

  4. Naruszanie dóbr osobistych, czy mobbing? Uprawnienia pracowników.

  5. Mobbing – omówienie elementów definicji mobbingu, strony mobbingu, jak przeciwdziałać mobbingowi – jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, jakie uprawnienia ma mobbingowany, orzecznictwo sądowe, gdzie szukać pomocy, osoby odpowiedzialne.

  6. Naruszenie zasad współżycia społecznego w środowisku pracy – co to są zasady współżycia społecznego, jak je naruszamy, jakie konsekwencji może ponieść pracodawca.

  7. Równe traktowanie w zatrudnieniu (zakaz dyskryminacji) — omówienie definicji, uprawnienia pracowników w razie nierównego traktowania, przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu, orzecznictwo sądowe, osoby odpowiedzialne.

  8. Molestowanie w pracy – formy molestowania, molestowanie seksualne, uprawnienia osoby molestowanej, obowiązki pracodawcy, orzecznictwo sądowe, osoby odpowiedzialne.

  9. Państwowa Inspekcja Pracy jako nadzieja na rozwiązanie konfliktów w pracy – omówienie uprawnień organu.