Należności w jednostkach oświatowych – naliczanie, egzekucja, odsetki – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Z jakich tytułów pochodzą należności w jednostkach oświatowych? Z jakich przepisów wynika obowiązek naliczania odsetek w jednostkach oświatowych? Tego dowiesz się na przygotowanym przez nas szkoleniu online, które prowadzi pani Magdalena Grotkiewicz.

  Prowadząca omówi kwestie naliczania i egzekucji odsetek od zaległości w zapłacie za posiłki w szkołach i przedszkolach, a także naliczanie i księgowanie zaległości w opłatach za przedszkole. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się także jak wykazywać należności i odsetki w sprawozdaniach budżetowych w 2023 roku.

   

  Program szkolenia

  1. Z jakich tytułów pochodzą należności w jednostkach oświatowych?

  2. Obowiązek naliczania odsetek – z jakich przepisów to wynika?

  3. Odsetki od zaległości w zapłacie za posiłki (szkoła i przedszkole):

  • czy opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej to niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym
  • odsetki od nieterminowych wpłat za obiady dla wychowanków dziecięcej świetlicy środowiskowej
  • czy można naliczać odsetki za opóźnienia w zapłacie za posiłki w przedszkolu
  • kto powinien naliczać odsetki za opóźnienia w zapłacie za posiłki

  4. Zaległości w opłatach za przedszkole (jak naliczać i księgować):

  • jak rozliczać z rodzicami/opiekunami prawnymi nadpłaty za przedszkole
  • jak liczyć godziny ponadwymiarowe oraz jak egzekwować odpłatność od rodziców

  5. Odsetki od opóźnienia w transakcjach handlowych (40 euro).

  6. Jak wykazywać należności i odsetki w sprawozdaniach budżetowych?