Szczegółowa Informacja o warunkach zatrudnienia – problemy praktyczne po zmianach z 26 kwietnia 2023r. Panel dyskusyjny. - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

    Nowelizacja Kodeksu Pracy zapowiada duże zmiany związane z przygotowywaniem nowej treści informacji o warunkach zatrudnienia do umów o pracę.

    Szkolenie z nowej treści informacji o warunkach i uprawnieniach w zatrudnieniu do umów o pracę

    W związku z trudnościami jakie pojawiają się w związku z tworzeniem nowej, szczegółowej informacji dodatkowej, przygotowaliśmy szkolenie online na którym uczestnicy dowiedzą się jakie dodatkowe informacje powinny znaleźć się w informacji dodatkowej, jak przekazywać informacje o warunkach zatrudnienia oraz jak postąpić w przypadku nagłej zmiany warunków zatrudnienia pracownika.

    Na szkoleniu wykładowca poruszy także tematykę tworzenia szczegółowej informacji dodatkowej dla pracowników wykonujących pracę zdalną i delegowanych do pracy za granicą.

    Sprawdź również nasze szkolenia kadrowo - płacowe.

    Program szkolenia

    1. O jakich dodatkowych informacjach należy poinformować pracownika i co powinno się znaleźć w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?

    2. Czy dla wszystkich pracowników można stworzyć jeden wzór informacji o warunkach zatrudnienia?

    3. Czy wszyscy pracownicy powinni otrzymać informację do warunków zatrudnienia w nowej wersji?

    4. Czy informacje o warunkach zatrudnienia należy przekazać w formie papierowej czy elektronicznej i na jakich zasadach?

    5. Czy w informacji do umowy można podać zapisy regulaminu tylko w postaci podstawy prawnej?

    6. Zmiana terminu przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia – jaki termin obowiązywał będzie po zmianach?

    7. Jak należy postąpić w przypadku zmiany warunków zatrudnienia pracownika?

    8. Jak wskazać zasady przemieszczania się pomiędzy zakładami w nowej informacji?

    9. Czy w informacji dodatkowej należy wskazać wszystkie składniki wynagrodzenia czy można odesłać pracownika do zapisów regulaminu wynagradzania?

    10. Jak poinformować pracownika o szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę w przypadku braku polityki szkoleniowej?

    11. Jak prawidłowo wskazać procedury rozwiązywania stosunku pracy w ujęciu obowiązujących przepisów?

    12. Treść informacji dla pracownika delegowanego – zmiany w 2023 roku.

    13. Treść informacji dla pracownika wykonującego pracę zdalną – zmiany w 2023 roku.

    14. Jakie konsekwencje poniesie pracodawca za niepoinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowej informacji.