Nowa treść informacji o warunkach i uprawnieniach w zatrudnieniu do umów o pracę – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Nowelizacja Kodeksu Pracy zapowiada duże zmiany związane z przygotowywaniem nowej treści informacji o warunkach zatrudnienia do umów o pracę.

  Szkolenie z nowej treści informacji o warunkach i uprawnieniach w zatrudnieniu do umów o pracę

  W związku z trudnościami jakie pojawiają się w związku z tworzeniem nowej, szczegółowej informacji dodatkowej, przygotowaliśmy szkolenie online na którym uczestnicy dowiedzą się jakie dodatkowe informacje powinny znaleźć się w informacji dodatkowej, jak przekazywać informacje o warunkach zatrudnienia oraz jak postąpić w przypadku nagłej zmiany warunków zatrudnienia pracownika.

  Na szkoleniu wykładowca poruszy także tematykę tworzenia szczegółowej informacji dodatkowej dla pracowników wykonujących pracę zdalną i delegowanych do pracy za granicą.

  Sprawdź również nasze szkolenia kadrowo – płacowe.

  Program szkolenia

  1. O jakich dodatkowych informacjach należy poinformować pracownika i co powinno się znaleźć w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?

  2. Czy dla wszystkich pracowników można stworzyć jeden wzór informacji o warunkach zatrudnienia?

  3. Czy wszyscy pracownicy powinni otrzymać informację do warunków zatrudnienia w nowej wersji?

  4. Czy informacje o warunkach zatrudnienia należy przekazać w formie papierowej czy elektronicznej i na jakich zasadach?

  5. Czy w informacji do umowy można podać zapisy regulaminu tylko w postaci podstawy prawnej?

  6. Zmiana terminu przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia – jaki termin obowiązywał będzie po zmianach?

  7. Jak należy postąpić w przypadku zmiany warunków zatrudnienia pracownika?

  8. Jak wskazać zasady przemieszczania się pomiędzy zakładami w nowej informacji?

  9. Czy w informacji dodatkowej należy wskazać wszystkie składniki wynagrodzenia czy można odesłać pracownika do zapisów regulaminu wynagradzania?

  10. Jak poinformować pracownika o szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę w przypadku braku polityki szkoleniowej?

  11. Jak prawidłowo wskazać procedury rozwiązywania stosunku pracy w ujęciu obowiązujących przepisów?

  12. Treść informacji dla pracownika delegowanego – zmiany w 2023 roku.

  13. Treść informacji dla pracownika wykonującego pracę zdalną – zmiany w 2023 roku.

  14. Jakie konsekwencje poniesie pracodawca za niepoinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowej informacji.