Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe – szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 01.06.2023r., godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

 

 

Program szkolenia

1. Przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Przepisy wykonawcze do Ustawy
 • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy

2. Dokumentacja i jej rodzaje:

 • Definicja dokumentu
 • Podstawowe obowiązki aktotwórców
 • Rodzaje dokumentacji

3. Obieg dokumentacji w podmiocie:

 • System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Rejestracja przesyłek i ich rodzaje
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt – budowa i stosowanie
 • Rejestracja spraw – znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw
 • Spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi
 • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów

4. Archiwizacja dokumentów:

 • Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
 • Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
 1. uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
 2. opisanie jednostek archiwalnych
 3. sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)

5. Funkcjonowanie archiwum zakładowego:

 • Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
 • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
 • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
 • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
 • Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Sprawozdawczość archiwum zakładowego

6. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych.

7. Dyskusja.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody