Odpis na ZFŚS – do 31 maja czas na I transzę – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Podczas szkolenia wyjaśnimy m.in. co powinien zawierać ZFŚS, na czym polega kryterium socjalne, jak obliczyć przeciętna liczbę zatrudnionych, jakie są świadczenia urlopowe w świetle ZFŚS, jakie są różnice między podatkiem dochodowym od osób fizycznych a ZFŚS,  jak stworzyć korektę odpisu z ZFŚS, jak prowadzić ewidencję księgową środków ZFŚS w tym: naliczenie odpisu; korektę odpisu; wypłatę zapomogi; świadczenie urlopowe; udzielenie pożyczki.

   

  Program szkolenia

  1. Co powinien zawierać regulamin ZFŚS?

  2. Kryterium socjalne.

  3. Odpis na ZFŚS w 2023 roku.

  4. Jak obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych?

  5. Świadczenie urlopowe z ZFŚS.

  6. Podatek dochodowy od osób fizycznych a ZFŚS (limity zwolnień w 2023 r.).

  7. Korekta odpisu na ZFŚS.

  8. Ewidencja księgowa środków ZFŚS:

  • naliczenie odpisu,
  • korekta odpisu,
  • wypłata zapomogi
  • świadczenie urlopowe
  • udzielenie pożyczki