Prawo pracy w JST w 2023r. – zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych od 1 lipca 2023r. (opublikowane rozporządzenie: 13 czerwca 2023), nowe kategorie zaszeregowania, szczegółowa informacja dodatkowa, aktualne dokumenty - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  I. IMPLEMENTACJA DYREKTYW OD 26.04.2023:

  1. Ochrona pracownika korzystającego z uprawnień
  2. Zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia
  3. Treść i forma umowy o pracę
  4. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – WZÓR Z OMÓWIENIEM
  5. Postać papierowa lub elektroniczna, a forma pisemna i elektroniczna – różnice
  6. Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę i o bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze warunki pracy: Czy wniosek jest wiążący, kiedy można odmówić?
  7. Ograniczenie dopuszczalności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę: Co oznacza „przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia”? Co oznacza „działanie mające skutek równoważny z  rozwiązaniem umowy o pracę”?
  8. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony z uzasadnieniem i konsultacją związkową
  9. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy
  10. Informacja o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy, możliwości awansu, wolnych stanowiskach pracy
  11. Prawo do szkoleń
  12. Przerwy w pracy
  13. Uprawnienia związane z rodzicielstwem po zmianach
  14. Elastyczna organizacja pracy: Co to jest siła wyższa?
  15. Nowy bezpłatny urlop opiekuńczy: Wymiar urlopu, zasady udzielania urlopu, kim jest członek rodziny, treść wniosku
  16. Nowe wykroczenia w k.p

  II. WYNAGRODZENIA I CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH  – zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych od 1 lipca 2023r.

   

  Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych!

  1. Składniki wynagrodzenia pracowników samorządowych – omówienie
  2. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych – jak wprowadzić krok po kroku, uzgodnienie ze związkami zawodowymi, błędne zapisy
  3. Projektowane zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 1 lipca 203
  4. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych
  5. Stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy w sprawie terminu udzielenia pracownikowi samorządowemu czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych oraz skutków prawnych związanych z brakiem stosownego w tym zakresie wniosku pracownika
  6. Praca ponad wymiar czasu pracy pracownika samorządowego – błędny w zakresie rekompensaty
  7. Zapisy w umowie o pracę pracownika samorządowego w zakresie pracy ponad wymiar – stanowiska organów
  8. Czas pracy pracowników na stanowiskach kierowniczych
  9. Praca w niedziele i święta pracowników samorządowych – zasady rekompensaty, stanowiska organów