Przychody i Koszty w Instytucji Kultury – ewidencja bilansowa i podatkowa – szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 26.06.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

I. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury – wyjaśnienia.

II. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultury – w tym:

 1. prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
 2. plany finansowe Instytucji Kultury.

III. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych– schematy księgowań z wyjaśnieniami z uwzględnieniem podatku VAT:

 1. przychody: własne, międzyokresowe – przykłady ewidencji,
 2. przychody zewnętrzne (z uwzględnieniem podatku VAT):
 • dotacje podmiotowe – ewidencja, przeznaczenie, rozliczenie na przestrzeni okresów;
 • celowe na wskazane zadania i programy – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie
 1. pozostałe przychody operacyjne – sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe –   COVID-19), Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N, – problemy Bibliotek po kontroli,
 2. koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat).

IV. Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy-  wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób  prawnych.

V. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – wyliczenie przykładu.

VI. Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2022r.- wyliczenie przykładu.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody