Przychody i Koszty w Kulturze – bilans instytucji kultury, ewidencja podatkowa, sprawozdanie finansowe – Szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Instytucje kultury są podmiotami publicznymi, w związku z czym ich wyniki finansowe powinny być jawne i nienagannie sporządzane. Aby jednak mieć pewność, że nie ma w nich żadnych uchybień, które mogłyby zwrócić uwagę urzędu skarbowego, warto zadbać o odpowiednie przeszkolenie pracowników. Dzięki temu główna księgowa Twojej placówki będzie nie tylko potrafiła bez zarzutów ewidencję i bilans przychodów i kosztów instytucji kultury, ale jednocześnie umieszczać te informacje w BIP (biuletyn informacji publicznej). Zapraszamy do przeczytania poniższego tekstu oraz do oferty naszych szkoleń dla instytucji kultury.

  Czym jest bilans instytucji kultury? – Sprawozdanie finansowe

  Niezależnie czy jesteś dyrektorem gminnego ośrodka kultury, czy Filharmonii w dużym mieście, musisz zadbać, by Twoi pracownicy potrafili sporządzić roczne sprawozdanie finansowe, czyli bilans instytucji kultury zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jako organizator szkoleń dla państwowych i samorządowych jednostek sektora finansów publicznych wiemy, jak ważne jest dokładne przeszkolenie księgowych. Dlatego podczas naszych kursów i szkoleń dla instytucji kultury kompleksowo omawiamy temat ewidencji księgowej w tego typu placówkach.

  Program szkolenia

  I. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury – wyjaśnienia.

  II. Zasady rachunkowości, zakładowy plan kont i bilans Instytucji Kultury – w tym:

  1. prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
  2. plany finansowe Instytucji Kultury.

  III. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych– schematy księgowań z wyjaśnieniami z uwzględnieniem podatku VAT:

  1. przychody: własne, międzyokresowe – przykłady ewidencji,
  2. przychody zewnętrzne (z uwzględnieniem podatku VAT):
  • dotacje podmiotowe – ewidencja, przeznaczenie, rozliczenie na przestrzeni okresów;
  • celowe na wskazane zadania i programy – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie
  1. pozostałe przychody operacyjne – sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe –   COVID-19), Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N, – problemy Bibliotek po kontroli,
  2. koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat).

  IV. Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy-  wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób  prawnych.

  V. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – wyliczenie przykładu.

  VI. Bilans Instytucji Kultury i zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2022r.- wyliczenie przykładu.