Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Jaki jest cel wprowadzenia regulacji, dotyczącej raportowania schematów podatkowych w JST i jaka jest podstawa prawna regulacji? Tego dowiedzą się uczestnicy szkolenia dotyczącego raportowania schematów podatkowych w JST, które przygotował nasz trener – Arkadiusz Duda.

  Na szkoleniu online nasz wykładowca omówi definicję schematów podatkowych i ich przykłady, zapozna uczestników z czynnościami, które nie podlegają raportowaniu oraz poda zakres i treść informacji o schemacie podatkowym.

  Uczestnicy zapoznają się także z konsekwencjami karnymi nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych.

   

  Program szkolenia

  1. Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji:

  • Cel i znaczenie regulacji
  • Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018
  • Podstawowe pojęcia i definicje
  • Raportowanie retrospektywne

  2. Definicja schematu podatkowego:

  • Pojęcie schematu podatkowego
  • Definicja uzgodnienia
  • Definicja korzyści podatkowej
  • Kryterium głównej korzyści
  • Ogólna cecha rozpoznawcza
  • Szczególna cecha rozpoznawcza
  • Inna szczególna cecha rozpoznawcza
  • Rodzaje schematów podatkowych
  • Schemat podatkowy standaryzowany
  • Schematy transgraniczne
  • Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy?
  • Zmiany w procesach
  • Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości ?
  • Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu.

  3. Przykłady schematów podatkowych (czynności stanowiące schemat podatkowy w jednostkach samorządu terytorialnego).

  4. Czynności nie podlegające raportowaniu (nie stanowiące schematu podatkowego)

  • Wykaz czynności
  • Zasady identyfikacji
  • Przykłady czynności nie podlegających raportowaniu

  5. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych:

  • Promotor
  • Korzystający
  • Wspomagający
  • Doradca in-house

  6. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej – przykłady.

  7. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania.

  8. Nadanie numeru schematu podatkowego.

  9. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania:

  • Wyłączenia z obowiązku raportowania
  • Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych
  • Struktura logiczna oraz forma informacji
  • Treść przekazywanej informacji
  • Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot
  • Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych
  • Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu ?
  • Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych – wpływ na plan  kontroli podatkowych
  • Tajemnica zawodowa  a obowiązek raportowania o schematach podatkowych

  10. Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym:

  • Zakres danych ujmowanych w informacji
  • Treść informacji o schemacie podatkowym
  • Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych

  11. Formularze raportowania – analiza:

  • MDR 1
  • MDR 2
  • MDR 3
  • MDR 4

  12. Pozostałe zagadnienia związane z raportowaniem:

  • Numer schematu podatkowego a obowiązek raportowania
  • Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor ?
  • Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego
  • Konsekwencje  błędnej identyfikacji schematu podatkowego
  • Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych

  13. Zawieszenie raportowania ze względu na COVID-19.

  14. Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej:

  • Podmioty zobowiązane
  • Zakres procedury
  • Forma procedury
  • Dane które powinna zawierać procedura
  • Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców in-house
  • Ryzyka związane z tworzeniem procedury
  • Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej

  15. Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych:

  • Ordynacja podatkowa
  • Sankcje karne

  16. Objaśnienia Ministra Finansów.