Split payment - sprawdź czy robisz to dobrze! - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie online dotyczące split payment wyjaśni uczestnikom istotę podzielonej płatności (split payment) i wskaże jednostki zobowiązane do jej stosowania. Na szkoleniu wykładowca wyjaśni wątpliwości związane z zasadami i terminami otwierania rachunku VAT oraz sytuacjami w których jednostki na rachunku VAT nie posiadają żadnych środków.

  Wykładowca w trakcie kilkugodzinnego szkolenia online przedstawi także moment powstania obowiązku dokonania podzielonej płatności i ewidencję księgową podzielonej płatności, w tym rozksięgowanie wpłat na pomocniczym koncie VAT, ewidencję na koncie 131, księgowanie uznania i obciążenia rachunku VAT a także rozksięgowanie wpłat na pomocniczym koncie VAT.

   

  Program szkolenia

  1. Istota podzielonej płatności i jednostki zobowiązane do jej stosowania (załącznik nr 15 do ustawy o VAT, kwota 15 000 zł).

  2. Jak liczyć kwotę 15 000 zł – umowy ramowe, zakupy częściowe, zakupy jednorazowe od tego samego kontrahenta).

  3. Faktura VAT – według nowych zasad, sankcje za brak właściwych oznaczeń.

  4. Zapisy w polityce rachunkowości dotyczące rozliczeń w formie split payment.

  5. Rachunek VAT:

  • zasady i termin otwierania
  • uznania i obciążenia na rachunku VAT – co zrobić w sytuacji, gdy:
  1. na rachunku VAT jednostka nie posiada żadnych środków
  2. kwota posiadana na rachunku VAT jest niższa niż wymagana do zapłaty
  3. kwota na rachunku bieżącym jest niższa niż kwota brutto faktury do zapłaty
  • przekazywanie środków między rachunkami VAT

  6. Zwrot podatku z rachunku VAT:

  • wniosek o zwrot VAT,
  • postanowienie o zwrocie podatku
  • decyzja o odmowie zwrotu i środki odwoławcze

  7. Dokonanie podzielonej płatności:

  • moment powstania obowiązku dokonania podzielonej płatności
  • jeden komunikat przelewu dla kilku faktur

  8. Plan kont a dodatkowe konta analityczne tworzone na potrzeby split payment.

  9. Podzielona płatność – ewidencja księgowa:

  • rozksięgowanie wpłat na pomocniczym koncie VAT (dodatkowe konta analityczne)
  • ewidencja na koncie 131 (czy trzeba wprowadzić dodatkowo konto analityczne do konta 131)
  • księgowanie uznania rachunku VAT
  • księgowanie obciążenia rachunku VAT
  • rozksięgowanie wpłat na pomocniczym koncie VAT
  • księgowanie zapłaty z zastosowaniem split payment gdy na rachunku VAT nie ma środków
  • księgowanie zapłaty z zastosowaniem split payment gdy na rachunku VAT nie ma środków w wystarczającej kwocie
  • jak zaksięgować zwrot płatności (kontrahent nie posiada rachunku VAT) z banku podzielonej na rachunek VAT i rachunek rozliczeniowy
  • jak rozliczyć powstałą na gruncie split payment nadpłatę na rzecz gminy

  10. Pytania problemowe:

  • Czy na fakturze musi się znaleźć numer rachunku VAT?
  • Automatyczne przeksięgowanie kwoty VAT z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy jednostki (po zakończeniu dnia operacyjnego)?
  • Podzielona płatność a faktury bez prawa do odliczenia VAT?
  • Zapłata podatku z rachunku VAT we wcześniejszym terminie a dyscyplina finansów publicznych?
  • Czy za fakturę pro forma należy płacić w systemie split payment?

  11. Czy stosowanie podzielonej płatności może się opłacać?

  12. Split payment po zmianach w ustawie o SLIM VAT:

  • kiedy należy stosować split payment
  • zmiany w zakresie przekazywania środków na wskazany rachunek (art. 108b ustawy o VAT)
  • nowe brzmienie załącznika nr 15 do ustawy o VAT

  13. Biała lista – jak sprawdzać podatników, co grozi za brak weryfikacji:

  • Podstawy prawne wprowadzenia białej listy (od kiedy obowiązek weryfikacji kontrahentów)
  • Dane objęte wykazem
  • Jakie nowe obowiązki nałożono na podatników
  • Dokonywanie płatności po wdrożeniu białej listy
  • Jakie kary grozą za nie sprawdzenie kontrahenta
  • Czy do każdej faktury należy drukować dokument potwierdzający obecność podatnika na białej liście?