Statuty szkół i przedszkoli – co powinny zawierać, a czego należy unikać? – szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 30.06.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Statut szkoły/przedszkola/placówki oświatowej jest najważniejszym dokumentem prawa wewnętrznego, odzwierciedla ustrój szkoły/przedszkola, określa metody i formy działań stosowane w danej szkole/przedszkolu, zadania i cele odróżniające je od innych tego samego typu placówek. W ostatnim czasie trwa ożywiona dyskusja, dotycząca poprawności redagowania dokumentów regulujących prawo wewnątrzszkolne, uwzględniających prawa i obowiązki uczniów i wychowanków. To dokument, który także jest często brany pod uwagę podczas różnego rodzaju kontroli, w tym dotyczących zasadności i poprawności pobrania subwencji oświatowej oraz dotacji (dotyczy zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych).

Szkolenie ma na celu analizę wybranych obowiązkowych elementów statutu szkoły/przedszkola/placówki oświatowej i zaproponowanie konkretnych zapisów, które mogą być inspiracją przy tworzeniu własnego statutu. Podczas szkolenia wskazane zostaną przykłady niepoprawnych zapisów statutowych, które mogą nieść za sobą poważne konsekwencje.

Program szkolenia

1. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem – zasady techniki prawodawczej dotyczące opracowywania i nowelizacji statutu szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.

2. Obowiązkowe zapisy w statucie szkoły/przedszkola/placówki oświatowej – jakie zapisy są dozwolone, a jakich należy unikać.

3. Analiza wybranych obowiązkowych elementów statutu, między innymi:

 • organy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej i ich kompetencje,
 • organizacja pracy,
 • tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,
 • zasady przyprowadzania i odbierania dzieci,
 • organizacja placówki,
 • skreślenie dziecka (ucznia) z listy,
 • zakres zadań nauczycieli i innych pracowników.

4. Uwzględnienie w obowiązujących statutach szkół/przedszkoli szczególnych rozwiązań, wynikających min. z:

 • czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczących;
 • organizacją kształcenia i wsparcia uczniów rodziców cudzoziemców.

5. Najczęściej popełniane błędy dotyczące zapisów w statutach szkół/przedszkoli – przykłady orzeczeń sądowych.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody