Szczegółowa informacja o warunkach zatrudnienia w oświacie oraz omówienie nowych wzorów druków dokumentacji pracowniczej – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 19.06.2023r. godz. 11.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

26 kwietnia 2023 roku to termin, w którym zaczyna obowiązywać nowa informacja o warunkach zatrudnienia dla pracowników jednostek oświaty. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was pełnowymiarowe szkolenie online, dzięki któremu uczestnicy zapoznają się z częścią teoretyczną najnowszej informacji o warunkach zatrudnienia oraz częścią praktyczną dotyczącą nowych wzorów i druków dokumentacji pracowniczej.

Podczas spotkania prowadząca omówi zagadnienia dotyczące m.in. dodatkowych informacji, o których należy poinformować pracownika, nowej treści umów o pracę z nauczycielem po zmianach, zasad i form udzielania dni wolnych w związku z siła wyższą, urlopu opiekuńczego a uprawnień pracowniczych oraz nowych zasad udzielania urlopu rodzicielskiego.

 

Program szkolenia

1. Nowa treść informacji o warunkach i uprawnieniach w zatrudnieniu do umów o pracę w oświacie:

 • Jakich dodatkowych informacjach należy poinformować pracownika i co powinno się znaleźć w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni a nowa informacja o warunkach zatrudnienia
 • Czy dla wszystkich pracowników można stworzyć jeden wzór informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Czy wszyscy pracownicy powinni otrzymać informację do warunków zatrudnienia w nowej wersji?
 • Czy informacje o warunkach zatrudnienia należy przekazać w formie papierowej czy elektronicznej i na jakich zasadach?
 • Czy w informacji do umowy można podać zapisy regulaminu tylko w postaci podstawy prawnej?
 • Zmiana terminu przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia – jaki termin obowiązywał będzie po zmianach?
 • Jak należy postąpić w przypadku zmiany warunków zatrudnienia pracownika wykonującego pracę w oświacie?
 • Jak wskazać zasady przemieszczania się w nowej informacji?
 • Czy w informacji dodatkowej należy wskazać wszystkie składniki wynagrodzenia czy można odesłać pracownika do zapisów regulaminu wynagradzania?
 • Jak poinformować pracownika o szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę w przypadku braku polityki szkoleniowej?
 • Jak prawidłowo wskazać procedury rozwiązywania stosunku pracy w ujęciu obowiązujących przepisów?
 • Jakie konsekwencje poniesie pracodawca za niepoinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowej informacji.

2. Szczegółowe omówienie nowych wzorów druków dokumentacji pracowniczej w zakresie:

 • Obowiązku informacyjnego do umowy o pracę – ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych informacji
 • Obowiązku uzupełnienia informacji dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
 • Informacji dodatkowej dla nauczycieli
 • Wykroczeń za niespełnienie wymogu
 • Nowej treści umowy o pracę – na co należy zwrócić szczególną uwagę, elementy fakultatywne treści umowy o pracę
 • Nowej treść umowy o pracę z nauczycielem po zmianach
 • Wzorów wniosków pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywanych warunków zatrudnienia a obowiązków pracodawcy
 • Wzorów wniosków o udzielenie dwóch dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
 • Elementów jakie winien zawierać wniosek pracownika o udzielenie urlopu opiekuńczego a nowe obowiązki pracodawcy – kiedy należy najpóźniej złożyć taki wniosek, a kiedy pracodawca najpóźniej musi udzielić zgody na urlop?
 • Informacji, które powinien zawierać wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, czy pracodawca musi uwzględnić taki wniosek pracownika?
 • Nowego wzoru wniosku rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia – gdzie należy taki wniosek przechowywać i jak długo?
 • Dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości
 • Aktualizacji regulaminów pracy o zapisy – praca zdalna, kontrola trzeźwości, na co należy zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu?

3. Kodeks pracy po zmianach  w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

4. Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych.

5. Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą:

 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
 • W jaki sposób zwolnienia będą udzielane nauczycielom

6. Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi?

7. Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze.

8. Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika.

9. Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego:

 • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce?
 • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmienia?
 • Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody