Alfabet rachunkowości budżetowej – przegląd bieżącego orzecznictwa oraz protokołów służb kontrolnych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie online ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników pracujących na stanowiskach księgowych w  Jednostkach Budżetowych.

  Prowadząca szkolenie w praktyczny sposób omówi wszystkie kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie.

  Poruszony zostanie temat centralizacji VAT, dyscypliny finansów publicznych, klasyfikacji budżetowej, należności, odsetek, polityki rachunkowości, różnic pomiędzy remontem a modernizacją, split payment, środków trwałych, wydzielonego rachunku dochodów oraz zaangażowania wydatków.

   

  Program szkolenia

  C jak centralizacja VAT – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli NIK (nieprawidłowości w rozliczaniu podatku należnego, opracowanie odpowiednich procedur rozliczeń, ewidencja księgowa rozliczeń)

  D jak dyscyplina finansów publicznych (najnowsze orzecznictwo GKO)

  Klasyfikacja budżetowa (najczęściej występujący błędy – § 427 czy § 430; § 421 czy § 424; §441 czy § 470; wydatki związane z COVID-19  zakup sprzętu oraz środków ochrony, ewidencja sprzętu zakupionego w ramach programu „Zdalna szkoła” oraz 500 zł na sprzęt dla nauczycieli)

  N jak należności (należności przedawnione, umorzone, nieściągalne, odpisanie należności, jak wykazać należności w sprawozdaniach budżetowych oraz w Rb-N, pojęcie należności wymagalnych, odstępstwa od zasady obowiązkowego dochodzenia należności budżetowych)

  O jak odsetki (obowiązek naliczania, wykazywanie odsetek w sprawozdaniach budżetowych, odsetki od opłat za posiłki naliczane w szkole i przedszkolu)

  P jak polityka (zasady) rachunkowości – podstawowe elementy jakie powinna zawierać polityka rachunkowości, jakich zapisów dokonać w celu odzwierciedlenia ewidencji w formie splitpayment, białej listy, ewidencji związanej z PPK

  Remont a modernizacja (właściwe użycie pojęć: przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja, adaptacja, remont; odpowiednie ujecie w klasyfikacji budżetowej – kiedy należy zastosować § 427, a kiedy § 605)

  S jak split payment (rozksięgowanie wpłat na pomocniczym koncie VAT, księgowanie uznania i obciążenia rachunku VAT, split payment po zmianach w ustawie o SLIM VAT

  Ś jak środki trwałe (ewidencja księgowa środków trwałych – konto 011, 080, 020, przekazanie środka trwałego przez gminę podległej jednostce, ustalenia oraz aktualizacja wartości środka trwałego, zaprzestanie ujmowania środka trwałegosprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru)

  Wydzielony rachunek dochodów (uchwała w sprawie prowadzenia WDR, dochody, które można gromadzić na WRD oraz wydatki z tego rachunku, sprawozdanie Rb-34S)

  Z jak zaangażowanie wydatków (memoriałowe i kasowe ujecie wydatków, jak prawidłowo angażować wydatki, konta służące do ewidencji zaangażowania w jednostkach budżetowych, sprawozdanie Rb-28 oraz Rb-28S)