Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej– fundusz pomocy obywatelom Ukrainy, nowy dział - rozliczanie części rozwojowej subwencji ogólnej i pozostałe zmiany - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  Rozporządzenie dotyczące zmian w klasyfikacji budżetowej zostało ogłoszone
  w Dzienniku Ustaw pod numerem 1571.

  1. Nowe rozdziały:

  • planowanie i ewidencjonowanie środków na realizację programów regionalnych na lata 2021-2027
  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
  • część rozwojowa subwencji ogólnej dla JST

  2. Zmiany w paragrafach dochodów:

  • nowe paragrafy dodane w związku z ustawą o pomocy Ukrainie oraz powstaniem na jej mocy Funduszy Pomocy

  3. Zmiany w paragrafach wydatków:

  • nowe paragrafy dodane w związku z ustawą o pomocy Ukrainie oraz powstaniem na jej mocy Funduszy Pomocy
  • nowe paragrafy związane z finansowaniem zadań JST dotyczące RFIL

  4. Terminy wejścia w życie poszczególnych zmian.

  1. Nowy katalog zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych.

  2. Co to są rozdziały usługowe?

  3. Jak ujmować wydatki związane z utrzymywaniem miejsc pracy?

  4. Jak ujmować w rozdziałach usługowych otrzymane dotacje?

  5. Dochody i wydatki związane z zadaniem.

  1. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów:

  • 069 „Wpływy z różnych opłat”,
  • 083 „Wpływy z usług”,
  • 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.

  2. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków:

  • wynagrodzenia oraz inne wydatki wynikające ze stosunku pracy (zakup okularów korygujących, wypłata na start dla nauczyciela, dodatki i nagrody spisowe, wynagrodzenia bezosobowe),
  • nagrody konkursowe (§ 419),
  • materiały i wyposażenie (§421, § 422, § 424) – środki trwałe (wydatki majątkowe), zakup artykułów spożywczych, materiały dydaktyczne i ksiązki,
  • usługi remontowe (§ 427),
  • usługi pozostałe (§ 430),
  • rozliczenia między JST (§ 433):
  • opłaty za pobyt w DPS,
  • zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
  • usługi tłumaczenia (§ 438), ekspertyzy, analizy opinie (§ 439),
  • podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),
  • różne opłaty i składki (§ 443) – zakup czasopism w wersji elektronicznej, abonament RTV, oplata za zajęcie pasa drogowego,
  • szkolenia (§ 455, § 470),
  • wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 605, § 606).

  3. Jak klasyfikować wydatki z faktur z wieloma pozycjami (naprawa kserokopiarki, naprawa, samochodu służbowego).