Polityka rachunkowości w świetle najnowszych zmian – szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 30.06.2023r., godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie online na temat polityki rachunkowości w świetle najnowszych zmian, zapozna uczestników z podstawami prawnymi polityki rachunkowości oraz zasadami tworzenia polityki rachunkowości w jednostce.

Na szkoleniu wykładowca omówi szczególne zasady rachunkowości oraz przedstawi praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania polityki rachunkowości. Uczestnicy poznają także zasady obiegu dokumentów w jednostce.

 

Program szkolenia

1. Polityka rachunkowości – podstawy prawne:

 • obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • odpowiedzialność prawna,
 • elementy obligatoryjne..

2. Zasady tworzenia polityki rachunkowości z uwzględnieniem szczegółowych rozwiązań związanych ze specyfiką jednostki.

3. Szczególne zasady rachunkowości.

4. Przygotowanie polityki rachunkowości – praktyczne wskazówki:

 • rok sprawozdawczy i okres sprawozdawczy,
 • nadrzędne zasady rachunkowości,
 • metody wyceny aktywów i pasywów,
 • ustalanie wyniku finansowego (wyniku netto i podstawy opodatkowania),
 • plan kont,
 • księga główna a księgi pomocnicze,
 • elementy ksiąg rachunkowych i ich zgodność z ustawą o rachunkowości,
 • zasady identyfikowania, klasyfikacji i ewidencji zdarzeń gospodarczych.

5. Instrukcja obiegu dokumentów jako załącznik do polityki rachunkowości.

6. Jakie zmiany przepisów, które weszły w życie w roku 2022 należy uwzględnić w polityce rachunkowości?

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody