Praca zdalna oraz kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy według nowych przepisów Kodeksu Pracy w 2023 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Przedmiotem proponowanego szkolenia są zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu Pracy w 2023 roku w przepisach dotyczących pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy.

  Biorąc udział w szkoleniu dowiedzą się Państwo co w praktyce oznacza praca zdalna z podziałem na pracę zdalną incydentalną oraz pracę zdalną o charakterze stałym, czy pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika wykonującego pracę zdalną oraz czy pracodawca będzie zobowiązany uregulować zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie lub obwieszczeniu.

  Na szkoleniu poruszone zostaną także takie kwestie jak możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców, warunki dokonania kontroli trzeźwości oraz jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny.

   

  Program szkolenia

  1. Praca zdalna:

  • praca zdalna z podziałem na pracę zdalną incydentalną oraz pracę zdalną o charakterze stałym. Co to oznacza w praktyce ?
  • incydentalna praca zdalna do 24 dni w roku – na jakich zasadach
  • zlecanie pracy zdalnej w formie pisemnej czy ustnej, jaka dokumentacja
  • czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę pracownika wykonującego pracę zdalną
  • czy pracodawca jest zobowiązany do uregulowania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie lub obwieszczeniu
  • praca zdalna a wypłata świadczeń w związku z używalnością sprzętu pracownika i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych
  • praca zdalna a zasady bhp, wypadki przy pracy jak je rozpatrywać
  • czy nadal można będzie zatrudniać pracownika w charakterze telepracy
  • podobieństwa i różnice praca zdalna a telepraca
  • praca zdalna a ocena ryzyka zawodowego

  2. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – duże zmiany dla pracodawcy:

  • wyrywkowa kontrola, czy można zbadać wszystkich pracowników każdego dnia?
  • jakie warunki należy spełnić aby dokonać kontroli trzeźwości.
  • zapisy w regulaminie pracy, które gwarantują, że kontrola trzeźwości będzie legalna.
  • protokół z kontroli pracownika – jakie elementy musi zawierać?
  • czy i kiedy pracodawca może wezwać organy Policji do kontroli pracownika?
  • kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi?
  • jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika jest dopuszczalny?
  • protokół z badania pracownika – gdzie należy go umieścić i jak długo może być przechowywany.
  • jakie są zasady według znowelizowanych przepisów dotyczący kontroli na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika?