Pracownicy Samorządowi - opublikowane zmiany od 1 lipca 2023 roku w sprawie wynagrodzenia oraz przebiegu zatrudnienia – najważniejsze aspekty - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  W 2023 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ministerstwo Rodziny i Polityki wyjaśnia, że nowelizacja została opracowana tak, aby uaktualnić minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

  W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowe szkolenie, które pozwoli Państwu na poszerzenie swoich kompetencji z zakresu uaktualnienia minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dostosowania wynagrodzeń pracowników samorządowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku, zmian w kategoriach zaszeregowania pracowników, czy nowych wymagań kwalifikacyjnych dla poszczególnych stanowisk.

   

  Program szkolenia

  1. Uaktualnienia minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

  2. Przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 2023 roku.

  3. Dostosowanie wynagrodzenia pracowników samorządowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.

  4. Tabele dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

  5. Wymagania kwalifikacyjne.

  6. Kategorie zaszeregowania.

  7. Korekta tabeli stanowisk, tj. scalenie tabel stanowisk funkcjonujących obecnie odrębnie dla urzędów i samorządowych jednostek organizacyjnych.

  8. Nowe kategorie zaszeregowania dla pracowników.

  9. Zasady ustalania nowych kategorii zaszeregowania co to oznacza dla  pracownika, któremu tę kategorię zmieniamy.

  10. Czy musimy wprowadzić przepisy dotyczące zmiany treści umowy o pracę?

  11. Zmiany kategorii zaszeregowania a pracownik chroniony.

  12. Nowe wymagania kwalifikacyjne.

  13. Wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk.

  14. Jak postąpić w przypadku trybu postępowania w przypadku pracownika, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych?

  15. Rola organizacji związkowych, w zakresie terminu i trybu uzgodnienia treści Regulaminu wynagradzania.

  16. Zasady, terminy i tryb uzgodnienia Regulaminu wynagradzania.

  17. Termin i tryb Zapoznanie pracowników z nowym Regulaminem wynagradzania.

  18. Zarządzenie dyrektora.

  19. Zmiany w kodeksie pracy w zakresie przejrzystych warunków zatrudnienia.

  20. Informacja o równym traktowania w zatrudnieniu – omówienie zapisów na przykładach.

  21. Nowy wzór umowy o pracę – analiza zapisów, nowe wzory.

  22. Nowa treść informacji o warunkach w zatrudnieniu na co zwracamy szczególną uwagę (art. 29 § 3 KP) -warsztat.

  23. Wniosek pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywalnych warunków zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony).

  24. Kodeks pracy po zmianach  w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

  25. Dni wolne z powodu siły wyższej:

  • warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia,
  • wniosek – wzór, forma, termin złożenia

  26. Urlop opiekuńczy:

  • warunki udzielenia urlopu
  • wniosek – wzór, forma, termin złożenia

  27. Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy – co nazywamy elastyczną organizacją pracy?

  • kto jest adresatem elastycznej organizacji pracy
  • czy wniosek pracownika jest wiążący dla pracownika
  • wniosek – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę

  28. Informacja pracodawcy o (nie)uwzględnieniu wniosku o elastyczną formę zatrudnienia      – wzór, termin, forma.

  29. Nowe zgody rodzica dziecka do 8 roku życia.

  30. Wnioski związane z rodzicielstwem – terminy złożenia, aktualizacja przepisów.