Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy w 2023 roku – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Szkolenie online dotyczące rewolucyjnych zmian w kodeksie pracy w 2023 roku, w merytoryczny sposób przygotuje Państwa do zmian, które weszły już w życie oraz do zmian, które wejdą w życie na przełomie bieżącego roku.

  Prowadząca szkolenia, pani Anna Kamińska-Pietnoczko, szczegółowo omówi zagadnienia dotyczące wprowadzonej do Kodeksu Pracy pracy zdalnej, a przede wszystkim to czy pracownik może odmówić wykonania pracy zdalnej swojemu pracodawcy, czy telepraca zostanie zastąpiona pracą zdalną, na jakiej podstawie zwrócić pracownikowi koszty związane z prądem czy internetem, a także jak kontrolować pracownika, który wykonuje pracę zdalną.

  Zdobędą Państwo także praktyczną wiedzę związaną z obowiązkami pracownika względem pracodawcy w przypadku powołania do służby wojskowej, jak będą wyglądały nowe zasady urlopów rodzicielskich i wnioskowanie o nie oraz na czym będzie polegała elastyczna organizacja czasu pracy.

   

  Program szkolenia

  1. Praca zdalna:

  • Na czym polega praca zdalna w okresie pandemii?
  • Kiedy pracodawca może polecić prace zdalną w pandemii, a kiedy nie może tego zrobić?
  • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
  • Jak i kiedy pracodawca może kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalnie?
  • Jakie rozwiązania pracy zdalnej wynikają z ustawy zmieniającej Kodeks pracy?
  • Czy telepraca zostanie zlikwidowana?
  • Praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna – na czym polegają nowe rozwiązania prawne?
  • Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance – kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę?
  • Zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej – na co pracodawca powinien zwrócić uwagę?
  • Zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu – czy jest to konieczne?
  • Regulamin pracy zdalnej – co powinna zawierać taka procedura?

  2. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników:

  • Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących z pracodawcą w ramach działalności gospodarczej?
  • Czy możliwa będzie kontrola prewencyjna?
  • Jak ustawodawca podchodzi do problemu tzw. środków odurzających?
  • Co powinna zawierać procedura kontroli trzeźwości i jaki jest tryb jego wydania?

  3. Sygnalista w organizacji – nowe wyzwanie pracodawcy:

  • Kto może zostać sygnalistą?
  • Od kiedy i kogo będą obowiązywały przepisy dotyczące sygnalistów?
  • Jakie są obowiązki pracodawcy w kontekście przepisów o sygnalistach?
  • Kiedy pracownik/współpracownik zyskuje ochronę jako sygnalista i jaki jest jej zakres?
  • Wewnętrzny kanał sygnalizowania – jakie rozwiązanie wybrać?
  • Procedura sygnalizowania – co powinien zawierać taki dokument i jaki jest tryb jego wydania?
  • Jakie sankcje grożą pracodawcy w przypadku naruszenia przepisów o sygnalistach?

  4. Obowiązki pracodawców zatrudniających żołnierzy – ustawa o obronie Ojczyzny:

  • Jak czynna służba wojskowa oraz służba w rezerwie wpływa na status pracowniczy osób powołanych?
  • Jakie są obowiązki pracownika względem pracodawcy w razie powołania do służby?
  • Szczególna przed rozwiązywaniem umów o pracę – jakie są jej granice?
  • Jak długo trwa okres ochronny?

  5. Urlop rodzicielski na nowych zasadach:

  • Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
  • Jak wnioskować o urlop rodzicielski? – forma i termin
  • Jakie są możliwości dzielenia urlopu na części?
  • Nieprzenoszalna cześć urlopu rodzicielskiego – ile wynosi i na czym to polega?
  • Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, w tym możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia,
  • Zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
  • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy – jaki jest wtedy wymiar urlopu?
  • Urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowanie
  • Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy

  6. Urlop ojcowski na nowych zasadach:

  • Komu przysługuje urlop ojcowski?
  • Termin na wykorzystanie urlopu – jakie są nowe zasady?
  • Wymiar urlopu
  • Tryb udzielania urlopu ojcowskiego
  • Wniosek o urlop ojcowski – forma i termin
  • Urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy

  7. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze:

  • Na czy polega urlop opiekuńczy?
  • Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?
  • Wymiar urlopu opiekuńczego
  • W jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć wniosek?

  8. Dodatkowe dni wolne od pracy:

  • Jakie są przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
  • Jaki jest maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
  • Jak wnioskować o to zwolnienie? – termin i forma
  • Kiedy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika?
  • Zasady wynagradzania pracownika podczas korzystania ze zwolnienia

  9. Elastyczna organizacja czasu pracy:

  • Co to jest elastyczna organizacja pracy?
  • Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
  • Co musi zawierać wniosek, w jakim terminie i w jakiej formie go składać?
  • Czy ten wniosek wiąże pracodawcę?
  • Praca w ramach elastycznej organizacji pracy jako nowy filar ochrony przed zwolnieniem – na czym to polega?

  10. Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników:

  • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem? – nowy krąg uprawnionych
  • Kiedy pracownik zyskuje ochronę?
  • W jakich sytuacja ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje i jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?
  • Co z umowami na okres próbny zawartymi na okres nieprzekraczający jednego miesiąca?
  • Jak wygląd ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony i umowy na zastępstwo?
  • Dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich – jakie będą obowiązki pracodawcy w tym zakresie po zmianie przepisów?

  11. Przejrzyste warunki zatrudnienia – nowe zasady i nowe dokumenty w dziale HR:

  • Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów?
  • Kiedy i w jakiej formie należy spełnić ten obowiązek?
  • Jakie nowe dokumenty i procedury powinny w tym zakresie funkcjonować w dziale HR?

  12. Umowa o pracę w świetle projektowanych przepisów:

  • Jakie są projektowane zasady zawierania umów na okres próbny?
  • Jakie nowe warunki będzie musiał spełniać pracodawca aby prawidłowo rozwiązać umowę na czas określony?
  • Jakie będą nowe uprawienia pracowników w zakresie zmiany formy zatrudnienia?
  • Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca będzie mógł w tym zakresie ograniczać pracownika?
  • Jakie znaczenie w świetle projektowanych przepisówo Kodeksu pracy będzie miała umowa o zakazie konkurencji?