Umowy o pracę i nowy zakres obowiązku informacyjnego do umów o pracę po zmianach w KP - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  W związku z nowelizacją Kodeksu Pracy w 2023 roku, przygotowaliśmy dla Państwa godzinne szkolenie online, które ma na calu zapoznanie Państwa ze zmianami w umowach o pracę i nowym zakresem obowiązku informacyjnego do umów o pracę w 2023 roku.

  Szkolenie z umowy o pracę i nowego zakresu obowiązku informacyjnego do umów o pracę po zmianach w KP

  Na szkoleniu wykładowca omówi m.in. sposób zawierana umów o pracę po zmianach w 2023 roku, zmiany w treściach umów o pracę jakie czekają nas po nowelizacji Kodeksu Pracy w 2023 roku, okres zawarcia umowy na okres próbny, konieczność podawania przyczyny ustania stosunku pracy przy umowach na czas określony, jakie konsekwencje dla pracodawcy pojawią się w przypadku błędnie zawartej informacji oraz jak prawidłowo określić datę sporządzenia i zawarcia umowy.

  Szkolenie poprowadzi ekspert prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem, Pani Kalina Kaczmarek, która przygotowała dla Państwa kompleksowy program szkolenia tak, aby uwzględniał wszystkie zmiany dotyczące nowego zakresu obowiązku informacyjnego do umów o pracę w 2023 roku.

  Sprawdź również ofertę naszych szkoleń dla firm z podatków.

  Program szkolenia

  Na szkoleniu omówione zostanie:

  • Umowy o pracę – jak prawidłowo zawrzeć aby nie popełnić błędu?
  • Czy braki formalne w treści umowy o pracę powodują jej nieważność?
  • Czy nie wpisanie rodzaju umowy o pracę w treści rodzi poważne konsekwencje – jak tak to jakie?
  • Jakie zmiany w treści umowy o pracę nas spotkają po nowelizacji KP
  • Czy nowa treść umowy o pracę według nowelizacji KP będzie korzystniejsza dla pracownika
  • Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem?
  • Na jaki czas można zawrzeć umowę na okres próbny – czy może to być 1 tydzień?
  • Jakie zmiany do umów na okres próbny wprowadza nowelizacja KP
  • Na jak długo można zawrzeć umowę na okres próbny
  • Czy nadal po zmianach przepisu możemy zawrzeć umowę na okres próbny na 3 miesiące
  • Długość zawartej umowy na okres próbny a umowy na czas określony – jakie zależności wskazuje nam nowelizacja KP
  • Czy po 3 latach można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny z tym samym pracownikiem
  • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33, a jakie nie i dlaczego?
  • Umowa na czas określony na jaki okres można zawrzeć po umowie na okres próbny
  • Zmiany w przepisie dotyczące miejsca świadczenia pracy, jak należy określić prawidłowo w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy
  • Konieczność podawani przyczyny ustania stosunku pracy przy umowach na czas określony
  • Czy rozwiązanie umowy o prace musimy zgłaszać związkom zawodowym
  • Czy musimy zgłaszać wszystkie umowy o pracę zawarte na czas określony do PIP i dlaczego?
  • Czy przedłużenie umowy do dnia porodu też wliczamy do limitu 3 i 33. Jakie jest stanowisko PIP?
  • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPIPS i UODO);
  • Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę – zmiany w KP
  • Od kiedy liczy się pierwszy dzień pracownika w pracy , jaka data go obowiązuje według zmian KP
  • Zmiany zawierania umów na czas określony – jak liczymy okresy trwania umowy i ilość zawartych umów?
  • Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić?
  • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP  umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy z obiektywnymi przyczynami?
  • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy?
  • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne?
  • Jak powinna wyglądać nowa informacja o warunkach zatrudnienia do umowy o pracę
  • Nowy katalog informacji które należy przekazać pracownikowi w informacji o warunkach i uprawnieniach w zatrudnieniu
  • Jakie konsekwencje dla pracodawcy pojawią się w przypadku błędnie zawartej informacji?