VAT w działalności Instytucji Kultury w 2023 i 2024 roku- zasady, problemy i zmiany – szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 12.06.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os.

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Podczas szkolenia uzyskają Państwo kompleksową wiedzę niezbędną do prawidłowego rozliczania podatku VAT w Instytucjach Kultury, z uwzględnieniem zmian przepisów w 2023 i 2024 roku.

Celem szkolenia jest przedstawienie kwestii związanych z zasadami ustalania podatku VAT, wystawianiem oraz księgowaniem dokumentów księgowych w podatku VAT, zasadami ustalania opodatkowania VAT-em, częściowym odliczaniem VAT, roczną, 5-letnią i 10-letnią korektą odliczeń VAT oraz Krajowym Systemem e-Faktur.

Prowadząca szkolenie zwróci również uwagę na aktualne problemy w rozliczeniach podatku VAT w Instytucjach Kultury i odpowie na najczęściej pojawiające się pytania związane z tą tematyką.

Program szkolenia

1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia:

 • Definicja ustawowa działalności kulturalnej.
 • Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna w instytucjach kultury (IK).
 • §  Kiedy działalność statutowa IK staje się działalnością gospodarczą?
 • Dodatkowa działalność gospodarcza w IK.
 • Co oznacza w IK- wykonanie działalności w sposób zorganizowany i ciągły?

2. Podatek VAT – zasady działania:

 • Jak IK korzysta z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (zwolnienie do 200 tys. zł.)?
 • §  Kogo nie obejmuje zwolnienie podmiotowe z VAT?
 • §  Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego.
 • §  Zwolnienie przedmiotowe w IK – które usługi i dostawa towarów ściśle związanych z usługami kulturalnymi może być zwolniona  a kiedy instytucja kultury zwolnienia nie może zastosować.

3. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy:

 • § Ogólne zasady rozliczania podatku VAT.
 • Czynności złożone świadczone przez IK a stawka VAT .
 • Obowiązek podatkowy VAT w IK – ogólny czy szczególny?
 • Umowy cywilnoprawne a VAT w IK:

– najem, dzierżawa,
– sponsoring i reklama – ewidencja księgowa,
– nieodpłatne świadczenia:  darowizny, użyczenia, konkursy.

4. Dokumentacja w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować:

 • Czy IK powinna wystawić rachunek czy fakturę osobie fizycznej np. potencjalnemu uczestnikowi zajęć na jego żądanie; Jeśli tak,  to jak powinien wyglądać taki dokument?
 • Jakie dane powinna zawierać faktura?
 • §  Terminy wystawienia faktur?
 • Faktury i noty korygujące- które kiedy?
 • §  Faktury zaliczkowe.
 • §  Czym jest faktura pro forma.
 • §  Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych.
 • Dokumenty, które nie uprawniają do odliczenia VAT-u
 • Faktury korygujące „ in minus” i „in plus” – po zmianach.
 • Faktura a sprzedaż na kasie fiskalnej.

5. Kasy rejestrujące w IK- pytania i odpowiedzi:

 • §  Jak wprowadzić kasę fiskalną w IK, jak rozliczać, jak księgować, jak poprawiać błędy i reklamacje, jakie dokumenty należy stosować.
 • §  Faktura do paragonu –  jak ją wystawić?
 • Ewidencja paragonów z NIP w JPK.

6. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem) – ewidencje:

 • §  Podstawa opodatkowania – definicja.
 • §  Prawo do odliczenia VAT w  instytucjach kultury: artystycznych i pozostałych.
 • Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucjach Kultury.
 • Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady.
 • Zmiany w podatku VAT w zakresie proporcji – w 2023r.

7.  JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2) –  po zmianach – wybrane zagadnienia dla IK:

 • Jakie oznaczenia w zakresie podatku VAT należnego i podatku naliczonego stosuje IK  w  ewidencji  JPK_V7M :

– dotyczące grup towarów i usług- GTU 1-13,
– typów dokumentów w ewidencji sprzedaży i zakupu,
– dodatkowych  danych  ewidencyjnych.

8. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu – od 2024r.:

 • §  E-faktury jako kolejny etap cyfryzacji podatków.
 • §  Data wystawienia i otrzymania e-faktury w KSeF.
 • §  Duplikaty oraz noty korygujące w KSeF.
 • §  Korekty e-faktur  w KSeF.
 • §  Wcześniejsze wystawianie faktur.
 • §  Krótszy termin zwrotu.
 • §  Struktura logiczna KSeF.
 • Stosowanie faktur ustrukturyzowanych w praktyce

9. Inne zmiany – w tym WIS, SLIM VAT-3:

 • §  WIS- korzystanie z ochrony prawnej.
 • §  Okres ważności WIS
 • Nowy wzór WIS-W od 1 lipca 2023 r.
 • Zmiany w rozliczaniu faktur korygujących  od 1 lipca 2023r.
 • Odejście od konieczności wystawiania raportów papierowych przez użytkowników kas online.
 • Zmiany dotyczące proporcji odliczenia VAT od 1 lipca 2023r.
 • Podatnik bezgotówkowy – łatwiej o szybszy zwrot VAT.
 • §  Wyższy limit małego podatnika VAT.
 • §  VAT z tytułu WNT  i WDT- zmiany.
 • §  Polski Ład – zmiany w VAT  – od  2024 r.
 • Nowe limity płatności gotówkowych od 2024r.

10. Aktualne problemy w rozliczeniach VAT w Kulturze.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody