Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 1 lipca 2023 roku oraz zmiany w prawie pracy 2023. Nowe kategorie zaszeregowania, nowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty minimalnego wynagrodzenia, wzory dokumentów – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 27.06.2023r., godz. 11.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

 

 

Program szkolenia

1. Przepisy wynikające z kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych nakładające obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania.

2. Treść regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych.

3. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 1 lipca 2023 roku:

 • Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego w kategoriach zaszeregowania
 • Tabele dla poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • Kategorie zaszeregowania
 • Wymagania kwalifikacyjne

4. W jaki sposób ustalić nowe kategorie zaszeregowania:

 • Czy należy stosować przepisy dotyczące zmiany treści umowy o pracę
 • Co w przypadku pracownika chronionego

5.  Nowe wymagania kwalifikacyjne:

 • Wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk
 • Tryb postępowania w przypadku pracownika, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych

6. Zmiany dotyczące zawierania umów o pracę oraz dodatkowe dni wolne – zwolnienie z powodu działania siły wyższej:

 • nowa treść umowy o pracę,
 • nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny,
 • zmiany w zakresie umów na czas określony,
 • uzasadnienie wypowiedzenia – zmiany dotyczące umów na okres próbny i na czas określony.
 • przesłanki ubiegania się o zwolnienie od pracy,
 • wniosek – termin i forma,
 • uprawnienie w dniach i godzinach,
 • zasada proporcjonalności i zaokrąglania.

7. Informacja o warunkach zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego:

 • rozszerzenie obowiązku informacyjnego – zmiana klauzuli z art. 29 3,
 • obowiązek informowania o polityce szkoleniowej, wolnych stanowiskach i procedurach awansu,
 • Czy dla wszystkich pracowników można stworzyć jeden wzór informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Czy wszyscy pracownicy powinni otrzymać informację do warunków zatrudnienia w nowej wersji?
 • Jak należy postąpić w przypadku zmiany warunków zatrudnienia pracownika?

8. Szczegółowe omówienie nowych wzorów druków dokumentacji pracowniczej w zakresie:

 • Obowiązku informacyjnego do umowy o pracę – ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych informacji
 • Nowa treść umowy o pracę – na co należy zwrócić szczególną uwagę, elementy fakultatywne treści umowy o pracę
 • Wzór wniosku pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywanych warunków zatrudnienia a obowiązki pracodawcy
 • Wzór wniosku o udzielenie dwóch dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
 • Jakie elementy winien zawierać wniosek pracownika o udzielenie urlopu opiekuńczego a nowe obowiązki pracodawcy, kiedy należy najpóźniej złożyć taki wniosek, a kiedy pracodawca najpóźniej musi udzielić zgody na urlop
 • Co powinien zawierać wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, czy pracodawca musi uwzględnić taki wniosek pracownika
 • Nowy wzór wniosku rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia, gdzie należy taki wniosek przechowywać i jak długo

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody