Opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 1 lipca 2023 roku oraz zmiany w prawie pracy 2023. Nowe kategorie zaszeregowania, nowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty minimalnego wynagrodzenia, wzory dokumentów - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych!

  Nowe kwoty wynagrodzeń pracowników samorządowych, nowe tabele wynagrodzeń, kategorie zaszeregowania oraz wymagania kwalifikacyjne.

   

  Program szkolenia

  1. Przepisy wynikające z kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych nakładające obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania.

  2. Treść regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych.

  3. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 1 lipca 2023 roku:

  • Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego w kategoriach zaszeregowania
  • Tabele dla poszczególnych jednostek organizacyjnych
  • Kategorie zaszeregowania
  • Wymagania kwalifikacyjne

  4. W jaki sposób ustalić nowe kategorie zaszeregowania:

  • Czy należy stosować przepisy dotyczące zmiany treści umowy o pracę
  • Co w przypadku pracownika chronionego

  5.  Nowe wymagania kwalifikacyjne:

  • Wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk
  • Tryb postępowania w przypadku pracownika, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych

  6. Zmiany dotyczące zawierania umów o pracę oraz dodatkowe dni wolne – zwolnienie z powodu działania siły wyższej:

  • nowa treść umowy o pracę,
  • nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny,
  • zmiany w zakresie umów na czas określony,
  • uzasadnienie wypowiedzenia – zmiany dotyczące umów na okres próbny i na czas określony.
  • przesłanki ubiegania się o zwolnienie od pracy,
  • wniosek – termin i forma,
  • uprawnienie w dniach i godzinach,
  • zasada proporcjonalności i zaokrąglania.

  7. Informacja o warunkach zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego:

  • rozszerzenie obowiązku informacyjnego – zmiana klauzuli z art. 29 3,
  • obowiązek informowania o polityce szkoleniowej, wolnych stanowiskach i procedurach awansu,
  • Czy dla wszystkich pracowników można stworzyć jeden wzór informacji o warunkach zatrudnienia?
  • Czy wszyscy pracownicy powinni otrzymać informację do warunków zatrudnienia w nowej wersji?
  • Jak należy postąpić w przypadku zmiany warunków zatrudnienia pracownika?

  8. Szczegółowe omówienie nowych wzorów druków dokumentacji pracowniczej w zakresie:

  • Obowiązku informacyjnego do umowy o pracę – ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych informacji
  • Nowa treść umowy o pracę – na co należy zwrócić szczególną uwagę, elementy fakultatywne treści umowy o pracę
  • Wzór wniosku pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywanych warunków zatrudnienia a obowiązki pracodawcy
  • Wzór wniosku o udzielenie dwóch dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
  • Jakie elementy winien zawierać wniosek pracownika o udzielenie urlopu opiekuńczego a nowe obowiązki pracodawcy, kiedy należy najpóźniej złożyć taki wniosek, a kiedy pracodawca najpóźniej musi udzielić zgody na urlop
  • Co powinien zawierać wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, czy pracodawca musi uwzględnić taki wniosek pracownika
  • Nowy wzór wniosku rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia, gdzie należy taki wniosek przechowywać i jak długo