Zadania zlecone – nowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie online jest prowadzone w formie 3-4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp

  Program szkolenia

  1. Pojęcie zadania zleconego – zadania zlecone ustawowo a zadania zlecone na mocy porozumienia. W jaki sposób odróżnić zadanie własne od zadań zleconych?

  2. Jakie są zasady finansowani zadań zleconych w świetle ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego?

  3. Dotacje celowe na zadania zlecone – art. 127 ustawy o finansach publicznych; określenie kwot dotacji celowych na zadania zlecone – art. 129 ustawy o finansach publicznych.

  4. Wysokość i przekazywanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – art. 49 ustawy o finansach publicznych.

  5. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy – środki na zadania zlecone pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego.

  6. Wypłata dodatków węglowych – zadanie zlecone gminom i źródło jego finansowania (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19); podstawa prawna wprowadzenia dodatku – ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zasady postępowania ze złożonym wnioskiem, rozliczenie, rozliczenie środków.

  7. Dodatek elektryczny – nowe zadanie zlecone oraz źródło jego finansowania.

  8. Zadanie zlecone – -realizacja zadań z zakresu pomocy kierowanej do obywateli ukraińskich na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  9. Funduszu Pomocy – obowiązek prowadzenia wyodrębnionego rachunku, zasady wydatkowania środków, zwrot jednostkom samorządowym środków za udzielaną pomoc socjalną na polecenie wojewody, środki na cele oświatowe – jakie cele oświatowe mogą być pokrywane z Funduszu Pomocy.

  10. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów  dotyczące środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe.

  11. Proponowane zmiany w Funduszu Pomocy – ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

  12. Nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej z 15 lipca 2022 r. w świetle kolejnych zadań zleconych.

  13. Ewidencja księgowa środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy.