Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy dyrektorów i nauczycieli – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Nowe zasady awansu zawodowego uwzględniają min. likwidację dwóch pierwszych stopni oraz wprowadzają długi okres przejściowy, w czasie którego nauczyciel nie ma żadnego stopnia awansu. Z tymi zagadnieniami zostaną zaznajomieni uczestnicy szkolenia online, które poprowadzi pani Aleksandra Kuźniak.

  Wprowadzone zmiany mają także zapewnić wzrost wynagrodzenia tych nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, czyli w pierwszych latach pracy w zawodzie. Nastąpi również powiązanie procedury awansu z oceną nauczyciela.

  To tylko niektóre zmiany dotyczące procedury awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela. Cały omawiany program, przygotowany dla uczestników szkolenia online, znajdziesz poniżej.

   

  Program szkolenia

  1. Zmiany w awansie zawodowym obowiązujące od 1 września 2022 r. oraz przepisy przejściowe, dotyczące postępowań awansowych na starych zasadach.

  2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela:

  • obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu;
  • rola i zadania mentora

  3. Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego:

  • procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego;

  4. Rola i zadania dyrektora w procedurze awansu zawodowego.

  5. Obserwacja zajęć w procedurach awansu zawodowego: 

  • prowadzenie zajęć w obecności komisji i ekspertów spoza szkoły;
  • opinia komisji warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego;
  • negatywna opinia komisji i ponowna weryfikacja umiejętności praktycznych nauczyciela.

  6. Nadawanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego:

  • wymagania kwalifikacyjne, obligatoryjna ocena pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
  • dorobek zawodowy nauczyciela;
  • akceptacja komisji kwalifikacyjnej;

  7. Nowe procedury oceny pracy dyrektora i nauczyciela oraz sytuacje jej dokonywana:

  • powiązanie awansu zawodowego z procedurą oceny;
  • wynikające z prawa oceny pracy dyrektorów i nauczycieli w odniesieniu do awansu zawodowego;
  • kryteria oceny pracy dyrektorów i nauczycieli – jak je stosować?
  • propozycje stopniowania umiejętności wskazanych w kryteriach w odniesieniu do skali oceniania i liczby przydzielanych punktów.

  8. Dyrektor i jego rola w procedurze awansu zawodowego i ocenie pracy własnej i nauczyciela:

  • procedury w szkole dotyczące awansu i oceny pracy;
  • obowiązująca dokumentacja;
  • nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem, podejmującym pracę w szkole, w odniesieniu do awansu zawodowego;