Umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne jako tytuł do ubezpieczeń społecznych – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Dzięki szkoleniu online uzyskają Państwo niezbędną wiedzę z zakresu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, jako tytułów do ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem rodzajów tych umów i podmiotów, z którym umowy cywilnoprawne zostały zawarte.

  Prowadzący spotkanie w praktyczny sposób skupi się na omówieniu zagadnień dotyczących sfery zainteresowania ZUS stwierdzonymi cechami charakterystycznymi dla innego rodzaju umowy, umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub realizowanych na jego rzecz, podstaw wymiaru składek pracownika oraz rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń, gdy jednym z nich jest umowa cywilnoprawna i umowa o pracę.

  Szkolenie poprowadzi ekspert i długoletni pracownik ZUS – Dariusz Suchorowski. Czas szkolenia szacowany jest na około 3-4 godziny.

   

  Program szkolenia

  1. Rodzaje umów cywilnoprawnych i cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów umów.

  2. Umowa o pracę oraz cechy tej umowy.

  3. Sfera zainteresowania ZUS stwierdzonymi cechami charakterystycznymi dla innego rodzaju umowy – umowa zlecenie z cechami stosunku pracy czy umowa o dzieło z cechami umowy zlecenia.

  4. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub realizowane na jego rzecz.

  5. Podstawa wymiaru składek pracownika wraz z wyłączeniami wymienionymi w tzw. rozporządzeniu składkowym. Możliwość zastosowania niektórych wyłączeń do zleceniobiorców.

  6. Sposób ustalania podstawy wymiaru składek w przypadku umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub realizowanych na jego rzecz.

  7. Rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń, gdy jednym z nich jest umowa cywilnoprawna i umowa o pracę.