Wynagrodzenie za pracę nauczyciela oraz zmiany w Kodeksie Pracy wpływające na zatrudnienie nauczyciela w 2023 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę:

  • Definicja wynagrodzenia za pracę
  • Charakter i funkcja wynagrodzenia
  • Systemy wynagrodzeń

  2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela:

  • Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego
  • Średnie wynagrodzenie nauczyciela po nowelizacji KN
  • Dodatek stażowy
  • Dodatek motywacyjny
  • Dodatek funkcyjny
  • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa – zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
  • Ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy łączonym pensum
  • Dodatek wyrównawczy

  3. Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia.

  4. Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto.

  5. Zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych- wpływ na wynagrodzenie.

  6. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy.

  7. Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania.

  8. Nagroda Jubileuszowa a zasady naliczania.

  9. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca.

  10. Zmiany w prawie pracy z zatrudnienie nauczyciela:

  • Jakie nowe postanowienia trzeba będzie wprowadzać w treści umowy o pracę?
  • Nowe elementy informacji dodatkowej dla nauczyciela
  • Czy będzie obowiązek uzupełnienia informacji dla zatrudnionych pracowników
  • Czy będą przypadki, w których trzeba będzie podawać przyczynę rozwiązania umowy na okres próbny?
  • Na jakich zasadach nauczyciela będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia?
  • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej dla nauczyciela
  • Urlop opiekuńczy dla nauczyciela
  • Zmiany w urlopach rodzicielskich
  • Urlop ojcowski
  • Ochrona trwałości stosunku pracy