Wynagrodzenie za pracę nauczyciela oraz zmiany w Kodeksie Pracy wpływające na zatrudnienie nauczyciela w 2023 roku – szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 06.06.2023r. godz. 11.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę:

 • Definicja wynagrodzenia za pracę
 • Charakter i funkcja wynagrodzenia
 • Systemy wynagrodzeń

2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela:

 • Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego
 • Średnie wynagrodzenie nauczyciela po nowelizacji KN
 • Dodatek stażowy
 • Dodatek motywacyjny
 • Dodatek funkcyjny
 • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa – zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy łączonym pensum
 • Dodatek wyrównawczy

3. Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia.

4. Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto.

5. Zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych- wpływ na wynagrodzenie.

6. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy.

7. Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania.

8. Nagroda Jubileuszowa a zasady naliczania.

9. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca.

10. Zmiany w prawie pracy z zatrudnienie nauczyciela:

 • Jakie nowe postanowienia trzeba będzie wprowadzać w treści umowy o pracę?
 • Nowe elementy informacji dodatkowej dla nauczyciela
 • Czy będzie obowiązek uzupełnienia informacji dla zatrudnionych pracowników
 • Czy będą przypadki, w których trzeba będzie podawać przyczynę rozwiązania umowy na okres próbny?
 • Na jakich zasadach nauczyciela będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia?
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej dla nauczyciela
 • Urlop opiekuńczy dla nauczyciela
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Urlop ojcowski
 • Ochrona trwałości stosunku pracy

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody