Zmiany w Kodeksie Wyborczym w 2023 roku – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  W styczniu 2023 roku Sejm przyjął ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy, która w istotny sposób wpłynie na realizację przez gminy zadań związanych z organizacją nachodzących wyborów.

  Głównym celem zmian ma być zwiększenie frekwencji i dostępności lokali wyborczych w najmniejszych miejscowościach. Nowelizacja przewiduje też bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu. Dzięki przyjętym zmianom będą mogły powstać nowe komisje wyborcze przybliżające wyborcę do miejsca głosowania. Ustawa wprowadza też Centralny Rejestr Wyborców jako główne narzędzie do ewidencji osób głosujących w gminie.

  W związku z powyższym, przygotowaliśmy dla Was pełnowymiarowe szkolenie online, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze zmianami. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące Centralnego Rejestru Wyborców, zmiany w obwodach głosowania, obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu, przygotowanie lokali wyborczych, wytycznych PKW w związku z wyborami oraz pozostałe zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy – Kodeks Wyborczy.

   

  Program szkolenia

  1. Centralny Rejestr Wyborców – co to jest CRW, jakie dane będą gromadzone w rejestrze, jakie ułatwienie dla gmin wprowadza CRW, od kiedy CRW wchodzi w życie.

  2. Zmiany w obwodach głosowania – nowy zasady dotyczące wielkości obwodów głosowania, kto ma prawo złożenia wniosku o dokonanie podziału obwodu głosowania.

  3. Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu – zapewnienie obowiązkowego transportu dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, obowiązek zapewnienia transportu dla osób powyżej 60 roku życia, obowiązek zapewnienia transportu w sytuacji gdy w danej gminie nie funkcjonuje publiczny środek transportu, definicja miejsca zamieszkania i miejsca pobytu, co oznacza pojęcie transport do lokalu oraz transport powrotny, kto ma obowiązek zapewnienia transportu.

  4. Lokal wyborczy – jakie wymagania musi spełniać lokal wyborczy, jakie są obowiązkowe elementy wyposażenia lokalu wyborczego, oświetlenie, dostęp do telefonu i Internetu, obowiązek kontroli stanu wyposażenia lokalu wyborczego.

  5. Mężowie zaufania – kto może być mężem zaufania, kto nie może być mężem zaufania, prawa i obowiązki mężów zaufania, nowe uprawnienia dla mężów zaufania nadane nowelizacją Kodeksu Wyborczego, możliwość otrzymania diety przez mężów zaufania, możliwość zwolnienia od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów.

  6. Pozostałe zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy – Kodeks Wyborczy.

  7. Wytyczne PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania.