Zmiany w PIT od 2023 r. Nowy PIT-2 krok po kroku. Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń płatnikowi – objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów. Aktualne zasady naliczania wynagrodzeń, w tym aspekty podatkowe zatrudniania cudzoziemców.

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  W związku ze zmianami zasad składania wniosków i oświadczeń płatnikom i zmianach w PIT od 2023 roku, przygotowaliśmy praktyczne szkolenie online, na którym szczegółowo omówione zostaną objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, dotyczące zmian.

  Szkolenie ze zmian w PIT 2023

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z nowymi zasadami składania wniosków i oświadczeń płatnikowi, poznają zasady naliczania kwoty zmniejszającej podatek u kilku płatników oraz poznają zasady wyliczania zaliczek na PIT przy pracownikach i zleceniobiorcach.

  Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń płatnikowi

  Wykładowca omówi także nowe wzory formularzy PIT-2, w tym oświadczenia mające wpływ na zasady wyliczania zaliczek przez płatnika. Na szkoleniu online zostaną poruszone także bardzo ważne kwestie związane z rozliczaniem cudzoziemców.

  Sprawdź również nasze szkolenia dla firm.

  Program szkolenia

  1. Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń płatnikowi:

  • Czy oświadczenia i wnioski pracowników złożone w 2022 r. są nadal aktualne?
  • Wnioski i oświadczenia składane przez zleceniobiorców.
  • Czy osoby na umowach o dzieło czy kontraktach menadżerskich mogą składać wnioski i oświadczenia płatnikowi?
  • Od kiedy płatnik musi zastosować złożony wniosek lub oświadczenie?
  • Obowiązek aktualizacji wniosków i oświadczeń podatkowych przez podatnika – cofnięcie i zmiana wniosku.
  • Zmiany w stosowaniu wniosków i oświadczeń po ustaniu zatrudnienia.

  2.Nowe objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczki na PIT obliczanej przez płatnika.

  3. Zasady naliczania kwoty zmniejszającej podatek u kilku płatników:

  • Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek;
  • Emeryci z umową o pracę;
  • Emeryci z umową zlecenia,
  • Działalność gospodarcza a umowa o pracę;
  • Działalność gospodarcza a umowa zlecenia;
  • Kogo dotyczy i kto może skorzystać na podziale kwoty zmniejszającej podatek?
  • Nowe grupy podatników stosujących kwotę zmniejszającą podatek;
  • Źródła przychodów umożliwiające skorzystanie z kwoty wolnej od podatku.

  4. Nowy wzór formularza PIT-2:

  • Wniosek o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek u kilku płatników.
  • Rodzaje oświadczeń i wniosków mających wpływ na zasady wyliczania zaliczek przez płatnika.
  • Oświadczenie o rozliczeniu jako samotny rodzic lub wspólnie z małżonkiem.
  • Rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów (podstawowych podwyższonych, autorskich).
  • Oświadczenia dotyczące nowych zwolnień podatkowych.
  • Określenie okresu zwolnienia dla osób zmieniających rezydencję podatkową.
  • Możliwość wycofania oraz zmiany uprzednio złożonych oświadczeń i wniosków.
  • Czy wszyscy muszą złożyć nowe formularze PIT-2?
  • Wnioski i oświadczenia i ich wpływ na zeznania roczne.

  5. Wniosek o niepobieranie zaliczki przez płatnika:

  • Kto może złożyć wniosek?
  • Skutki niespełnienia ustawowych warunków?
  • Zmiana okoliczności, a zasady wyliczania zaliczki przez płatnika.

  6. Zasady wyliczania zaliczek na PIT przy pracownikach i zleceniobiorcach.

  7. Nowe zwolnienia podatkowe (dla seniorów, dla rodzin wielodzietnych, dla osób zmieniających rezydencję podatkową)

  • zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0.;
  • warunki, jakie należy spełnić w celu skorzystania;
  • przekroczenie limitu zwolnienia;
  • najczęściej zadawane pytania;
  • omówienie najnowszych interpretacji podatkowych.

  8. Nowe objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące ulgi dla młodych.

  9. Rozliczanie cudzoziemców:

  • zasady ustalania rezydencji podatkowej;
  • zasady poboru zaliczek przy umowie o pracy i umowie zlecenia;
  • formularze roczne,
  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  10. Świadczenia niepieniężne i świadczenia socjalne na rzecz pracowników:

  • zasady ogólne, wyrok Trybunału Konstytucyjnego;
  • benefity na rzecz pracowników i zleceniobiorców;
  • samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych;
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • zapomogi;
  • dopłaty do wypoczynku;
  • tzw. limity „covidowe”.