Zmiany w PIT od 2023 r. – Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń płatnikowi. Nowy wzór formularza PIT-2 – objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Na szkoleniu online dotyczącym zmian w PIT od 2023 roku i nowych zasad składania wniosków i oświadczeń, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą rodzajów oświadczeń i wniosków mających wpływ na zasady wyliczania zaliczek przez płatnika, oświadczeń dotyczących nowych zwolnień podatkowych, możliwości wycofania oraz zmian w uprzednio złożonych oświadczeniach i wnioskach oraz wpływu wniosków na zeznania roczne.

  Szkolenie online ze zmian w PIT od 2023 r.

  Wykładowca przedstawi uczestnikom nowe objaśnienia podatkowe MF w sprawie oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczki na PIT.

  Sprawdź również nasze szkolenia z płac dla firm.

  Program szkolenia

  1. Nowy wzór formularza PIT-2:

  • Wniosek o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek u kilku płatników.
  • Rodzaje oświadczeń i wniosków mających wpływ na zasady wyliczania zaliczek przez płatnika.
  • Oświadczenie o rozliczeniu jako samotny rodzic lub wspólnie z małżonkiem.
  • Rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów (podstawowych podwyższonych, autorskich).
  • Oświadczenia dotyczące nowych zwolnień podatkowych.
  • Określenie okresu zwolnienia dla osób zmieniających rezydencję podatkową.
  • Możliwość wycofania oraz zmiany uprzednio złożonych oświadczeń i wniosków.
  • Czy wszyscy muszą złożyć nowe formularze PIT-2?
  • Wnioski i oświadczenia i ich wpływ na zeznania roczne.

  2. Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń płatnikowi:

  • Czy oświadczenia i wnioski pracowników złożone w 2022 r. są nadal aktualne?
  • Wnioski i oświadczenia składane przez zleceniobiorców.
  • Czy osoby na umowach o dzieło czy kontraktach menadżerskich mogą składać wnioski i oświadczenia płatnikowi?
  • Od kiedy płatnik musi zastosować złożony wniosek lub oświadczenie?
  • Obowiązek aktualizacji wniosków i oświadczeń podatkowych przez podatnika – cofnięcie i zmiana wniosku.
  • Zmiany w stosowaniu wniosków i oświadczeń po ustaniu zatrudnienia.

  3. Nowe objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczki na PIT obliczanej przez płatnika.

  4. Zasady naliczania kwoty zmniejszającej podatek u kilku płatników:

  • Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek;
  • Kogo dotyczy i kto może skorzystać na podziale kwoty zmniejszającej podatek?
  • Nowe grupy podatników stosujących kwotę zmniejszającą podatek;
  • Źródła przychodów umożliwiające skorzystanie z kwoty wolnej od podatku.