Nowe rozporządzenie w sprawie dotacji na zakup podręczników – nowe kwoty, nowe załączniki do wnioskowania i rozliczanie dotacji. Nowe narzędzie – Platforma do generowania wniosków - szkolenie stacjonarne Szczecin

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

   

   

  Program szkolenia

  Zmiany zasad wnioskowania o dotację podręcznikową, w tym dla obywateli Ukrainy oraz nowe wysokości stawek i nowe wzory wniosków.

  1. Stawki (kwoty) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń.

  2.Platforma do generowania wniosków o dotacje.

  3. Aktualny stan prawny dotacji podręcznikowej.

  4. Uprawnienia dyrektora szkoły.

  5. 1% na obsługę zadania – co się zmieniło?

  6. Szczegółowe warunki udzielania dotacji celowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych: wysokość i tryb udzielania dotacji, inne wysokości dotacji dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego.

  7. Rozliczenie ilościowe dostarczonych podręczników.

  8. Przekazywanie danych oraz końcowe rozliczenia dotacji udzielanych na zakup bezpłatnych podręczników.

  9. Zasady wynikające z rozporządzenia MEN w sprawie dotacji podręcznikowej.

  10. Harmonogram udzielania dotacji dla poszczególnych klas w szkole.

  11. Kwoty dotacji na podręczniki i ćwiczenia dla poszczególnych klas.

  12. Zasady dotyczące dotacji uzupełniającej dla poszczególnych roczników.

  13. Zadania i obowiązki organów prowadzących i dyrektorów szkół.

  14. Dotacja podręcznikowa dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego na rok szkolny 2023/2024 (m.in. wysokość wskaźników, co można kupić w ramach tej dotacji).

  15. Zakupy podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń oraz zakup urządzeń do kopiowania i drukowania.

  16. Szczegółowe warunki udzielania dotacji celowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych: wysokość i tryb udzielania dotacji, inne wysokości dotacji dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego – stan prawny marzec 2023.

  17. Dotacja celowa – realizacja zakupu podręczników i ćwiczeń oraz rozliczanie.

  18. Rozliczenie ilościowe dostarczonych podręczników i ćwiczeń.

  19. Przekazywanie danych oraz końcowe rozliczenia dotacji udzielanych na zakup bezpłatnych podręczników.

  20. Wewnętrzne procedury szkoły związane z udostępnianiem podręczników uczniom.