Finansowanie zadań oświatowych. Dotacje przekazywane przez organy JST. Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych przez inne organy niż JST, w tym wydatki na kształcenie specjalne - szkolenie stacjonarne Poznań

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uporządkowany został system finansowania oświaty. Dużo łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół i placówek.

  W związku z powyższym, zapraszamy na szkolenie stacjonarne, na którym omówione zostaną szczegółowo kwestie związane z uporządkowaniem wiedzy uczestników w zakresie prawidłowego wyodrębniania wydatków na  realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz dotacji.

  Adresaci szkolenia: Dyrektorzy szkół publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST

  Szkolenie prowadzone jest w formie stacjonarnej, czas trwania szkolenia to ok 2-3h.

   

  Program szkolenia

  Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych przez inne organy niż JST:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji (wprowadzenie danych do SIO) – konsekwencje jego niezłożenia.

  2. Prawidłowość naliczenia podstawy służącej wyliczeniu dotacji  – podstawowa kwota dotacji.

  3. Obliczanie wysokości dotacji na 2023 r. – przykłady praktyczne. Definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji – czy uwzględniać wydatki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świetlice szkolne, wydatki na wydziały edukacyjne w urzędzie JST, dowożenie uczniów do szkół?

  4. Subwencja a jej wpływ na wysokość dotacji dla niepełnosprawnych dzieci. Analiza metryczki oświatowej (wskaźnik Di i jego wpływ na wysokość subwencji).

  5. Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST – proponowany sposób obliczenia – przykłady praktyczne.

  6. Subwencja oświatowa na dzieci w wieku 6 lat i wyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym – czy i kiedy ma to wpływ na sposób naliczania dotacji oświatowych lub ich wysokość?

  7. Dotacja dla dzieci w przedszkolu a wczesne wspomaganie rozwoju.

  8. Pojęcie statystycznej liczby uczniów samorządowych – służącej do wyliczenia dotacji na jednego ucznia.

  9. Jak ustalać rzeczywistą liczbę uczniów dotowanych? – dzień miesiąca czy cały miesiąc? Czy na ucznia, który został zapisany w trakcie miesiąca (np. 20 dnia danego miesiąca) przysługuje dotacja w pełnej wysokości czy proporcjonalnie do ilości dni?

  10. Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.

  11. Pojęcie wskaźnika „zwiększającego”.

  12. Sposób dokonywania wyrównania lub potrącania dotacji po aktualizacji.

  13. Przeznaczenie dotacji:

  • sposób i termin ich wykorzystania,
  • rodzaje zadań dotowanych szkół, przedszkoli i placówek, na które może być przeznaczana dotacja,
  • finansowanie zadań organu prowadzącego,
  • zasady ustalania wysokości i dokumentowanie pobrania wynagrodzenia osoby prowadzącej jednostkę oświatową, będącej jej dyrektorem,
  • ograniczenia wysokości wynagrodzeń,

  14. Obowiązek wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – przykładowe wyliczenia.

  15. Obowiązek rozliczenia przez podmioty dotowane dotacji na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami niewykorzystanej do końca roku.

  16. Rozliczenie dotacji – czy może być dokonywane w terminach innych niż roczne?