×

Alicja Benzar

Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, analityk prawa oświatowego w firmie Vulcan,
dyrektor szkoły, dyrektor przedszkola, nauczyciel informatyki, fizyki i chemii, wieloletni trener prawa oświatowego, współautor Internetowego Systemu Monitoringu i Ewaluacji szkół w województwie dolnośląskim.