×

Dawid Rusak

Absolwent Politechniki Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Wieloletni pracownik administracji państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności kontrolnej (ponad 20 letni staż pracy w instytucjach kontrolnych). Obecnie pełni funkcję kierowniczą
w państwowej instytucji kontrolnej. Praktykę zawodową łączy z pracą naukowo-dydaktyczną.  Doświadczony i długoletni wykładowca prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy na uczelniach wyższych. Jako ekspert, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów m.in. w zakresie: legalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, szczególnej ochrony stosunku pracy, dopuszczalnych form kontroli pracowników, prawa związkowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy.