×

Ewa Czechowicz

Szkoleniowiec w zakresie prawa oświatowego współpracujący z wieloma podmiotami jako trener, konsultant merytoryczny i recenzent, były wieloletni dyrektor szkoły. Specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania oświatą – wspomaga samorządy i dyrektorów szkół w całej Polsce poprzez forum OSKKO oraz kontakty mailowe i osobiste. Jest autorem artykułów i publikacji dotyczących praktycznego zastosowania prawa w oświacie. Zajmuje się również audytem organizacyjnym i finansowym funkcjonowania oświaty na terenie danej JST ukierunkowanym na podnoszenie efektywności pracy szkół. Sekretarz Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.