×

Janina Radosz

Specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, praktyk z zakresu księgowości budżetowej ( obecnie gł. księgowy budżetu)z doświadczeniem kontrolnym ( organy skarbowe, kontrola sektora finansów publicznych), certyfikaty: Ministra Finansów w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, certyfikat Instytutu Kontroli i Controlingu w Warszawie w zakresie kontroli sektora finansów publicznych.