×

Joanna Szymańska-Kubica

Licencjonowany doradca podatkowy , doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków  studiów podyplomowych  w zakresie finansów , doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac , prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa spółek z udziałem Skarbu Państwa . Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych , ukończone egzaminy na biegłego rewidenta, zaliczone egzaminy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.