×

Kamil Miśtal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i  Administracji UŁ oraz prawnik w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.  Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Cyfryzacji. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie  informacji i ochrony danych osobowych. Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych (w tym: Współdziałanie w samorządzie terytorialnym, red. K. Miśtal, Łódź 2012). Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.